Belastingdienst

Werknemers willen extern meldpunt integriteit

Negen op de tien medewerkers van de Belastingdienst willen een onafhankelijke externe integriteitscommissie waar ze hun verhaal kwijt kunnen over misstanden binnen de organisatie. Dat blijkt uit een enquête van vakbond FNV, waar negenhonderd ambtenaren aan meededen. Ook zeggen ambtenaren bijna unaniem dat klokkenluiders beter beschermd moeten worden. Volgens FNV-bestuurder Mieke van Vliet is sprake van een „afrekencultuur die leidt tot angst onder de medewerkers om misstanden te melden”. De toeslagenaffaire is volgens haar een „direct gevolg” van de slechte werkcultuur bij de Belastingdienst. (NRC)