Regelingen autobelasting belemmeren klimaatdoelen

Volgens de Rekenkamer is het huidige web aan vrijstellingen, teruggaven en kortingen voor autobelastingen te complex, en niet in lijn met het principe van ‘de vervuiler betaalt’.
Momenteel bestaan er 54 belastingregelingen voor verschillende voertuigen
Momenteel bestaan er 54 belastingregelingen voor verschillende voertuigen Foto Lex van Lieshout/ANP

Het huidige web van vrijstellingen, teruggaven en kortingen voor autobelastingen belemmert de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen van het kabinet. Bovendien wordt vervuiling onevenredig belast onder Nederlandse burgers. Het ministerie van Financiën moet daarom het stelsel aan autobelastingen heroverwegen, concludeert de Algemene Rekenkamer in een woensdag gepubliceerd rapport. Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) zegt in een reactie de aanbeveling „ter harte” te nemen.

Autobelastingen zijn met 16,6 miljard euro een belangrijke inkomstenbron voor de overheid. Momenteel bestaan er zo’n 54 regelingen - onder meer voor bestelauto’s, oldtimers, youngtimers, taxi’s, brandweerauto’s, ambulances en gehandicaptenvervoer - waarmee in 2018 zo’n 2 miljard euro gemoeid was. Daarbinnen is het bijvoorbeeld aantrekkelijk om oudere dieselauto’s van de zaak met een lage dagwaarde privé te gebruiken. „Uit oogpunt van luchtkwaliteits- en klimaatdoelen onwenselijk”, concludeert de Rekenkamer.

Lees ook: Belast niet autobezit maar wel autogebruik

Bovendien sluit de belasting van personenauto’s en motorrijwielen momenteel niet aan op de feitelijke uitstoot van CO₂ of andere schadelijke stoffen. Automobilisten die veel rijden betalen evenveel aanschafbelasting (BPM) en motorrijtuigenbelasting (MRB) als bestuurders die minder kilometers maken in hetzelfde type voertuig. De „huidige financiële prikkels” zijn „niet optimaal ingericht” en sluiten niet aan op het principe dat ‘de vervuiler betaalt’.

Evaluaties van de BPM en MRB staan al gepland voor 2020. „Deze bijzondere regelingen kunnen leiden tot ongelijke belastingdruk tussen burgers en bedrijven en maken het stelsel complexer”, schrijft Snel in een brief aan de Tweede Kamer.