Opinie

Ongehoord Nederland

Frits Abrahams

Het lijkt me een ongehoord genot om programmabaas te worden bij de adspirant-omroep Ongehoord Nederland van Arnold Karskens. Samen met hem, Joost Niemöller en Ybeltje Berckmoes en nog wat gediplomeerde rancunelijders zo’n programmaschema voor het eerste seizoen te mogen invullen, onder gejuich van Wilders & Baudet – wat wil een ambitieus mens nog meer?

Eindelijk publiek omroepje spelen, eindelijk meesmullen uit die ruif waar ze, net als hun favoriete PVV, zo’n afkeer van hebben, maar waar ze maar al te graag van profiteren als de kans zich voordoet. Wat Dominique Weesie bij PowNed lukte – een bezadigd reactionair omroepbaasje worden – moet hun toch ook kunnen lukken?

Ook bij GeenStijl hebben ze wel zin in zo’n stijf-rechts omroepje onder het dak van die vermaledijde publieke omroep. Zelfs hoofdredacteur Pritt Stift, toch de vleesgeworden verbittering en devoot aanhanger van Martin Bosma („Beste Kamerlid van Nederland”), schreef al hoopvol: „En misschien is er ook wel iets voor te zeggen, zo’n nieuwe omroep waar wekelijks de asielinstroomcijfers bekend worden gemaakt.”

Maak van mensen cijfers en je komt makkelijker van ze af. Het begin zal qua zendtijd bescheiden zijn, maar één vaste avond per week moet haalbaar zijn. Hoe zal die eruitzien? Ik geef graag enkele adviezen, onbezoldigd nog, maar een eventueel voorzitterschap van de programmaraad wijs ik niet op voorhand af.

‘We’ beginnen de avond met een eigen versie van dat vreselijke NOS Journaal van de vooringenomen, communistische NPO, waar ze, in de woorden van Karskens, niet anders doen dan manipuleren, discrimineren en nepnieuws verspreiden. Karskens zelf lijkt me als presentator een ideale vervanger van Rob Trip: niet vriendelijk, maar boos en nurks en vervuld van wraakgevoelens jegens de publieke omroep waar hij ooit voor mocht werken.

Als Haags correspondent zal Karskens de gesjeesde wannabe-politicus Jan Roos aanstellen in plaats van Ron Fresen, terwijl het Brusselse correspondentschap naar de Euroscepticus Syp Wynia gaat. Wierd Duk, we zullen zijn naam nog vaker tegenkomen, krijgt een vaste rubriek onder de van Hans Wiegel geleende titel ‘De mensen in het land’.

Na dit eigentijdse Journaal volgt een halfuurtje amusement, te vullen door Hans Teeuwen, als die zijn band met GeenStijl wil verbreken, en/of Gerard Cox, waarna het tijd wordt voor de dagelijkse talkshow. Voor de presentatie daarvan zie ik enkele zeer geschikte kandidaten: Robert Jensen, Rick Nieman en, als verrassende outsider, Martin Bosma. Als niemand wil zou ook Wierd Duk nog een kansje verdienen.

De avond zou ik willen afronden met die goeie, ouwe dagsluiting van lang geleden. Nu niet door een pater of predikant, maar een zo rechts mogelijke variant op hen. Ik denk aan een Afshin Ellian (als hij niet te hysterisch wordt) of Leon de Winter (als hij maar Donald Trump vurig blijft verdedigen en niet over zijn patatzaak begint). Ook hier zie ik voor Wierd Duk mogelijkheden, zeker als het een rubriek onder een vaste titel wordt, bijvoorbeeld ‘Nederland brandt’ of ‘Een echte migrant is een bajesklant’.

Zal zo’n omroep er komen? Waarom niet? Met steun van de commerciële omroepen, rechtse politieke partijen en weblogs is er in Nederland veel mogelijk. We blijven hopen.