CBS

Nederlanders sinds 1981 steeds langer en dikker

Nederlanders zijn sinds 1981 steeds langer en dikker geworden. Mannen waren in 2018 gemiddeld 1,81 meter, dat is 3,8 centimeter langer dan in 1981. Vrouwen waren in 2018 1,67 meter, een toename van 1,5 centimeter. Per toegenomen centimeter lichaamslengte werd de man tussen 1981 en 2018 bijna 2,3 kilo zwaarder, vrouwen met 4,7 kilo ruim het dubbele. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het CBS. De lengtetoename bij mannen was vooral in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Dit gold ook voor vrouwen, maar die toename was minder sterk. Het gewicht nam toe in alle decennia, met een piek in de jaren negentig. (NRC)