Brieven

Brieven NRC Handelsblad 27/11/2019

Raad van State

De wetgever faalde

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zou in een uitspraak van 23 oktober 2019 naar aanleiding van de maatschappelijk onrust die is ontstaan bij de toeslagenaffaire een andere uitleg aan de wet hebben gegeven (De Raad van State faalde jarenlang, 25/11). Om die reden zou de Afdeling volgens Marinus Hoorntje terug zijn gekomen op bestendige jurisprudentie. Ofschoon niet uit de uitspraak blijkt dat de maatschappelijke onrust de aanleiding is geweest om tot een andere uitleg van de wet te komen, wordt de taakopvatting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door een dergelijke redenering volledig miskend. In plaats van de hoogste bestuursrechter een verwijt te maken dat zij eerder tot een andere uitleg van de wet had moeten komen ter bescherming van de burger, bevestigt de uitspraak enkel en alleen dat de wetgever te lang heeft stilgezeten. Het is immers de taak van de wetgever om correcte wetgeving op te stellen en de burger tegen een onjuiste toepassing te beschermen. De taak die is voorbehouden aan de (bestuurs)rechter zou überhaupt niet opgerekt moeten zoals in deze zaak, waarin de rechter zich genoodzaakt zag een uitspraak zoals die van 23 oktober jl. te doen om de toepassing van wetgeving een halt toe te roepen.

Tim Krabbé

Onnodig oprakelen

Dat een schrijver gefascineerd raakt door een gruwelijke moord is niets nieuws, en dat hij contact zoekt met de dader ook niet (‘Als je iets schrijft wat ik niet wil, vermoord ik je’, 23/11). Maar dat Tim Krabbé nu een boek publiceert met daarin alle details die hem door de moordenaar, Ferdi E., verteld zijn, en dit boek de titel Vrienden geeft, getuigt niet van respect voor de nabestaanden van het slachtoffer, de familie Heijn. Waarschijnlijk zal dit boek (helaas) een bestseller worden, waardoor de geschiedenis onnodig opgerakeld wordt. Laat de doden met rust, en confronteer de nabestaanden niet opnieuw met deze gruwelijke moord. Het recht heeft zijn loop gehad.

Noord-Nederland

Beter bereikbaar?

Blij las ik afgelopen vrijdag op nrc.nl het bericht Kabinet en regio’s steken honderden miljoenen in woningen, wegen en spoor (22/11). Een deel van dit bedrag zou gebruikt gaan worden om Noord-Nederland beter bereikbaar te maken. Maar hoe moet dat precies gebeuren? Het doortrekken van een treinverbinding maakt de afstand die afgelegd moet worden niet korter. Ook de snellere treinen, die op termijn over deze doorgetrokken verbinding moeten gaan rijden, lossen het probleem niet op. Zij zullen nauwelijks harder gaan dan het huidige materieel, omdat het grootste deel van het spoor helemaal niet geschikt is voor snel rijden. Dat de tijdwinst hierdoor beperkt blijft, wordt ook door NS-topman Roger van Boxtel toegegeven: een verwaarloosbare vier minuten winst tussen Zwolle en Rotterdam. De overheidsambitie om de treinverbinding tussen het noorden en de Randstad „te verbeteren en te versnellen” is er al enige decennia.

Vrouwelijke sporters

Geen woord in NRC

Een toe te juichen trend: ingezonden brieven (20, 21 en 25/11) die aandacht vragen voor prestaties van vrouwelijke sporters. Zo is mijn buurvrouw (81 jaar) recent voor de vierde keer op rij (sic!) kampioen blaasvoetbal van onze straat geworden. Echter, geen woord erover in deze krant. Een gemiste kans!

Correcties/aanvullingen

SCP

In Inbox van de redactie (Opinie & Debat, 23/11, p. O2) staat dat het kritisch rapport over de uitvoering van de Participatiewet afkomstig is van het CBS. Dit rapport is van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ehud Sprinzak

In Waarom praat u niet met ons, premier Rutte? (25/11) stond dat experts als politiek wetenschapper Ehud Sprinzak erop wijzen dat Zwarte Piet-voorstanders radicaliseren. Bedoeld was te verwijzen naar onderzoekers Liesbeth Hulst en Kees van den Bos, die een model van radicalisering van Sprinzak hanteren. Sprinzak is in 2002 overleden.