‘Hoogstwaarschijnlijk’ geen vreugdevuren op Scheveningen

Scheveningen De aangeleverde stukken voor de vergunningsaanvragen voldoen niet aan de eisen. De kans is daarom klein dat er vreugdevuren komen in Den Haag.

Op Scheveningen ontstond afgelopen oudjaar een vonkenregen.
Op Scheveningen ontstond afgelopen oudjaar een vonkenregen. Foto Eric Brinkhorst

De vreugdevuren gaan komende jaarwisseling „hoogstwaarschijnlijk” niet door. Dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes (VVD) aan de Haagse gemeenteraad.

Aan de bouwers van de vuurstapels op Scheveningen en in Duindorp werden dit jaar hoge eisen gesteld, nadat afgelopen nieuwjaarsnacht het vuur op Scheveningen leidde tot een vonkenregen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die onderzoek deed naar de toedracht van de bijna-ramp, adviseerde dat de vreugdevuren voortaan aan een evenementenvergunningsprocedure zouden moeten worden onderworpen. Dat advies nam het Haagse gemeentebestuur over.

Volgende week dinsdag hadden de vergunningen voor de vuurstapels op Scheveningen en in Duindorp goedgekeurd dan wel afgewezen moeten worden. Volgens Remkes is er de afgelopen weken „intensief contact” geweest met de bouwers en hebben zij „hard gewerkt”.

Maar, zo schrijft hij, het is duidelijk dat er „geen sprake is van een aantoonbare professionele organisatie” en de aangeleverde stukken voldoen niet aan de eisen. De organisatoren hebben bovendien geen aansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten, wat ook een van de vereisten was. De kans dat dit nog voor dinsdag lukt, is klein.

Kritiek hulpdiensten

Uit Remkes’ brief blijkt dat de hulpdiensten kritiek hebben op de plannen. De politie maakt zich onder meer zorgen over de beheersing van de bezoekersaantallen, en de brandweer zegt dat informatie ontbreekt over brandpreventie en bereikbaarheid. Ook andere instanties zeggen dat de informatie in de vergunningsaanvragen onvolledig is. Zo ontbreekt een berekening van de hoeveelheid stikstofdepositie die de vuurstapels, die dicht bij een Natura 2000-gebied (de duinen) staan, veroorzaken.

De bouwers hebben de afgelopen maanden wel een aantal concessies gedaan. Ze legden zich neer bij een maximale hoogte voor de stapels van 10 x 10 x 10 meter. Afgelopen Oudjaar waren de stapels tussen de 45,2 en 47 meter hoog.

De afspraak was dat ze maximaal 35 meter hoog mochten zijn, maar uit het onderzoek van de OVV bleek dat de gemeente geen eindmeting deed, geen toezicht hield op het ontsteken van het vuur en geen consequenties verbond aan het niet naleven van afspraken. „Nergens” bleek dat de gemeente toen overwoog de vuren te verbieden, concludeerde de OVV.

Lees ook een reconstructie van decennia van gedogen: De gemeente maakt de vreugdevuren mogelijk, de bouwers wanen zich de baas

Zo was het decennialang gegaan. Iedereen die de afgelopen jaren vragen stelde, kreeg te horen dat het ging „om een Haagse traditie waarvoor geen vergunning is”. Het gedogen had zijn oorsprong in de jaren 80, toen de gemeente zand ging storten op „notoire brandlocaties” om te voorkomen dat elders in de stad rellen uitbraken.

De burgemeester doet „een beroep op iedere inwoner van Den Haag” nu de vreugdevuren niet doorgaan er toch een feestelijke en veilige” jaarwisseling van te maken.