Habitatrichtlijn

Het gaat slecht met de Nederlandse natuurgebieden

Het gaat nog steeds erg slecht met de Europees beschermde natuur in Nederland. Er zijn maar heel weinig ecosystemen die zich in een zogenoemde ‘gunstige staat van instandhouding’ bevinden, zo blijkt uit nieuwe cijfers over de periode 2013-2018, bedoeld voor een rapportage aan de Europese Unie over de implementatie van de Habitatrichtlijn in Nederland. De toestand van slechts 6 van de 52 beschermde habitats wordt gunstig genoemd; het beste gaat het met de ‘embryonale duinen’, ‘witte duinen’ en ‘duindoornstruwelen’. In de vorige periode 2007-2012 scoorde Nederland het slechtst van alle lidstaten. (NRC)

Binnenland 10-11