Brieven

Brieven

In NRC van 21/11 een lovend stuk over de Andere Tijden-aflevering over het Amerikaanse experiment waarin vrijwilligers zich lieten uithongeren om wetenschappelijke inzichten te vergaren om hongerend Europa te helpen. De link werd gelegd met de Hongerwinter: beide begonnen in november 1944. Zoals gebruikelijk gaf Andere Tijden een indringend beeld met persoonlijke verhalen. Helaas werd een te simplistisch beeld van de oorzaken van de Hongerwinter geschetst. De suggestie werd gewekt dat de hongersnood het directe gevolg was van een terreurmaatregel van de Duitsers, die als wraak op de Nederlandse spoorwegstaking vanaf eind september 1944 alle voedseltransporten naar West-Nederland verboden. Dat Nederland nu denkt dat dit de hoofdoorzaak was, blijkt uit de vele reacties op sociale media. In werkelijkheid staakten de Duitsers dit embargo na drie weken gedeeltelijk en na zes weken, op 8 november 1944, geheel. De voedselsituatie was toen al ernstig verslechterd, maar van heuse hongersnood was nog geen sprake. De Duitse represaillemaatregel was één van de transport- en distributieproblemen die tot hongersnood in West-Nederland leidden. Laten we in dit 75ste herdenkingsjaar van de Hongerwinter geen nieuwe mythes creëren.