Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Deze week verscheen Against English, een pleidooi tegen de dominantie van het Engels in Nederland. De auteurs verzetten zich tegen het Engels omdat zij geloven in meertaligheid. Lotte en Stine Jensen geven in NRC (Je moerstaal vraagt om onderhoud, 16/11) het voorbeeld van hun meertaligheid: zij zijn van jongs af aan aangespoord te investeren in de beheersing van het Deens, hun tweede taal, en vinden het onbegrijpelijk dat Nederlanders zo weinig geven om het Nederlands. Maar het wringt dat wie zegt voor meertaligheid te zijn, tegelijkertijd een kruistocht voert tegen het Engels. Willen we een inclusieve meertalige samenleving, dan moeten we ons niet tegen het Engels keren, want voor veel Nederlanders ligt juist een goede verwerving van die taal binnen bereik. Daarvoor moeten we regelmatig en actief aan de taal worden ‘blootgesteld’. Meer Engels leidt niet noodzakelijkerwijs tot een slechtere beheersing van het Nederlands. Zo werkt het talig brein niet. En nog iets. Er wordt nu veel geklaagd over de mate waarin studenten het Nederlands zouden beheersen, maar vijftig jaar geleden was het met dit niveau echt niet veel beter gesteld. Daarentegen is het Engels van studenten en docenten zeker wel beter dan ooit tevoren. Met de huidige grote maatschappelijke uitdagingen is een gemeenschappelijke taal dan ook geen overbodige luxe.


onderzoeker Nederlandse geschiedenis (Universiteit van Padua; NL-Lab KNAW Humanities Cluster)