Overstroomd sonnet

waarin het hoog water is in Venetië

Als freules met de rokken opgeschort tot aan de enkels in het water staan palazzi in een pittoresk vergaan te zinken door een menselijk tekort.

De gevels van gekantklost porselein weerspiegelen gemaquilleerde blikken van dichtbij in het water en ze schrikken ervan met hoeveel man de dood kan zijn.

Aan klatergoud wordt vaarwater geboden. Fundering wordt door hebzucht weggejat. Corruptie steekt te dure dijken door.

Atlantis werd door de vertoornde goden geofferd aan de zee. Maar deze stad gaat ordinair aan winstbejag teloor.

20 november 2019

Ilja Leonard Pfeijffer schrijft elke twee weken een sonnet naar aanleiding van de actualiteit.