Opinie

Mensen zonder auto hebben wel/geen recht om de ruimte van een parkeerplek in te richten

Publieke ruimte wil als niet-automobilist over de ruimte van een parkeerplaats kunnen beschikken om die te ‘vergroenen’. zegt dat er genoeg groen is in de stad. Een twistgesprek per e-mail onder leiding van
Twistgesprek

Een aantal bewoners zonder auto in Amsterdam vindt dat ook zij aanspraak moeten kunnen maken op twaalf vierkante meter stad om naar eigen smaak in te richten. Met planten bijvoorbeeld. Ze willen daarvoor best 265 euro per jaar betalen, de prijs van een parkeervergunning in hun buurt. Filosoof Marli Huijer is een van de bedenkers van het plan. Via een burgerinitiatief willen zij het op de agenda zetten van de gemeenteraad. Anne Marttin, gemeenteraadslid namens de VVD in Amsterdam, vindt dat er al genoeg parkeerplekken opgeheven worden. Bovendien wordt met parkeeropbrengsten ook openbaar groen gefinancierd, zegt zij. Ze debatteren over de stelling: Mensen zonder auto hebben recht om de ruimte van een parkeerplek in te richten.

MH is Marli Huijer, AM is Anne Marttin.

MH: „In Amsterdam heeft slechts vier op de tien huishoudens een auto. Toch bepaalt de auto volledig het straatbeeld en de luchtkwaliteit. Het zou fair zijn als autoloze stadsbewoners voor hetzelfde bedrag een vergunning kunnen krijgen voor een ParkPlek. Niet om een auto op te zetten, maar plantenbakken.”

AM: „Een sympathiek idee. Maar het huidige bestuur van Amsterdam is van plan om 10.000 parkeerplekken op te heffen. Huishoudens met een auto zullen daardoor veel meer moeite hebben om een parkeerplek te vinden als ze thuiskomen. Dat lijkt me een probleem.”

MH: „Het zal wennen zijn voor de minderheid die een auto bezit om niet langer onevenredig beslag op de openbare ruimte te leggen. Niets fijner dan voor de deur in- en uitstappen. Intussen betalen autoloze huishoudens, voor wie het station vaak verder lopen is dan de parkeerplek, mee aan de kosten van het parkeren.”

AM: „De autobezitter betaalt zelf via parkeervergunning of uurprijs deze parkeerplaatsen. En een deel van het parkeergeld wordt gebruikt voor het opknappen van onze openbare ruimte en onderhoud van openbaar groen. En gelukkig hebben we daar heel veel van in Amsterdam.” 

MH: „Je kunt kosten op vele manieren berekenen. Stel dat je uitgaat van de gemiddelde vierkante meterprijs op de woningmarkt, dan is 265 euro per jaar voor het gebruik van 12 m2 openbare ruimte absurd laag. Daarbovenop komen nog de kosten van de verminderde kwaliteit van de leefomgeving en luchtkwaliteit.”

AM: „De grondprijs per vierkante meter in Amsterdam is hoog en de openbare ruimte moet voor veel activiteiten gebruikt worden. Dat maakt vrije ruimte schaars, en dus duur. Mijn grootste bezwaar tegen jullie plan is het bezetten van deze schaarse ruimte, terwijl er genoeg groen is.”

MH: „Deze zomer mochten we van de gemeente in onze buurt experimenteren met ParkPlekken, een tiental parkeerplaatsen is toen gevuld met plantenbakken. Een geweldige ervaring! Frissere lucht, meer speelruimte en veel burencontact. Hoewel tientallen jaren autoloos heb ik mijn stem nooit verheven tegen overlast van auto’s. Maar toen autobezitters tijdens het experiment fel protesteerden tegen ons beslag op ‘schaarse ruimte’, was de maat vol.”

AM: „Frisse lucht, speelruimte en veel onderling contact kan je op heel veel plekken in Nederland vinden. Wij wonen in Amsterdam en daar wonen veel mensen bij elkaar en moeten er meer keuzes gemaakt worden hoe we met de ruimte omgaan. Veel Amsterdammers zijn afhankelijk van hun auto om heel uiteenlopende reden.”

Vraag aan Marli Huijer: als je in het groen wil wonen, moet je dan niet de stad uit?

MH: „Haha, auto’s zijn een recent verschijnsel in de stad. Eeuwenlang woonden stadbewoners zonder auto’s, de meeste steden zijn voor voetgangers, karren en later fietsen en koetsen ingericht. Het getuigt van weinig historisch besef te denken dat de auto bij de stad hoort.”

Vraag aan Anne Marttin: autorijden zorgt voor ongezonde lucht. Waarom zouden autolozen dat moeten accepteren?

AM: „Amsterdam moet niet terug naar de karren en koetsen. De lucht wordt ook schoner door innovaties. Bijvoorbeeld door schonere brandstof, goederenvervoer over het water en met elektrische bestelbusjes. Ontwikkeling van dit soort oplossingen gaat in sneltreinvaart. Daarnaast moet het ov nog beter, waardoor mensen minder afhankelijk worden van hun auto.”

MH: „Minder auto’s is in dichtbebouwde omgevingen een stap vooruit. Autorijden is daar als roken: je doet meer kwaad dan goed. De politiek redeneert slechts vanuit autobezitters. Autolozen, die in Amsterdam de meerderheid vormen, hebben geen stem. Daarom hebben we via ParkPlek.nu een burgerinitiatief gestart om ons plan op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Want de straat is van iedereen.”

AM: „De Amsterdamse politiek is er voor alle Amsterdammers. We wonen in een groene stad. We treffen maatregelen voor schonere lucht. We zetten ons in voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. En inderdaad, de straat is van iedereen, ook van Amsterdammers met een auto.”

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.