Marokko laat Ankie Broekers-Knol in de kou staan | Thierry Baudet keert zich tegen professoren

De Haagse Stemming Met Ferdinand Grapperhaus, Thierry Baudet en Jasper van Dijk. Ook elke ochtend De Haagse Stemming in je inbox? Schrijf je in!

De Marokkaanse regering heeft geen zin in een gesprek met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Den Haag wil niet/wel/niet ingrijpen in het beleid van gemeenten. En Thierry Baudet vreest een overdaad aan professoren in de Tweede Kamer.

TALK TO THE HAND: Een eigengereide minister die soms impulsief of defensief handelt: zo omschrijven Kamerleden en ambtenaren Ankie Broekers-Knol (VVD), schrijft Floor Boon. En het zijn precies die eigenschappen die de staatssecretaris van Asiel en Migratie gisteren lieten botsen met de Tweede Kamer. Het begrotingsdebat in de Kamer draaide uit op een half kruisverhoor, toen Broekers-Knol en passant meldde dat ze met de Marokkaanse overheid had willen praten over het terugsturen van criminele asielzoekers, maar van Marokko te horen kreeg dat ze de bewindspersonen „niet te spreken” zou krijgen. „Heel opmerkelijk”, vond Bram van Ojik (GroenLinks). „Dit is volgens mij nooit voorgekomen.” „Pure minachting”, aldus Jasper van Dijk (SP). Broekers-Knol kon de twijfels ook later op de avond niet wegnemen: het kabinet kan op vervolgvragen rekenen.

COULEUR LOCALE: Gisterochtend was het woord aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD), de rest van de dag lieten de gemeenten zich horen. Van Ark wil hen verplichten om iedereen in de bijstand aan het werk te zetten. Dat ziet bijna geen gemeente zitten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten noemt het een „overbodig” plan, wethouders spreken in NRC van „een irreëel mensbeeld” en „een afleidingsmanoeuvre” om de problemen rond de Participatiewet te verhullen. En het knaagt: het doel van de decentralisatie van de afgelopen jaren was toch juist dat gemeenten zélf mogen beslissen over lokaal beleid?

Couleur locale II: Het is precies dezelfde klacht die vanuit gemeenten klonk na de nieuwste plannen van Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) voor de Jeugdzorg: hoe kunnen zij ooit lokaal maatwerk leveren als de landelijke overheid steeds over hun schouder meekijkt en nieuwe eisen oplegt? Als het Rijk de gemeenten écht wil helpen, zeggen zij, kan die beter extra geld storten.

BLAUWTJE OP STRAAT: Bij uitkeringen en in de jeugdzorg trekt het kabinet de teugels aan. Precies de omgekeerde reflex voltrekt zich bij de politie. Die staat sinds een aantal jaar onder nationaal gezag, maar het lokale bestuur blijft beslissen over de taakverdeling. En daar wil het kabinet niet aan tornen. Zo wekte Amsterdam deze week de boosheid van veel Kamerleden door een anti-ondermijningsteam te schrappen, maar daar kan minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) weinig aan doen, vertelde hij de Kamer gisteren: hij gaat er niet over. Overigens schrapte Amsterdam geen antidrugsbrigade, maar alleen één lokaal rechercheteam dat zich uitsluitend bezig houdt met misdaad gerelateerd aan vervoer.

Blauwtje in de Kamer: Het was niet de enige kritiek vanuit de Kamer waartegen Grapperhaus zich (met omstreden kledingkeuze) bij het begrotingsdebat van Justitie en Veiligheid moest verdedigen. Kamerleden willen meer inzicht in zijn begroting om te zien hoe het Justitie-budget over alle taken van de politie wordt verdeeld. Ze willlen weten wat hij kan doen om groepsmishandelingen zoals in Gorinchem te voorkomen. En veel partijen springen in de bres voor de landelijke politievakbonden, die zich beklagen over het stijgende aantal taken dat de politie uitvoeren en het tekort aan personeel. Bovenal willen de bonden geld – maar dat heeft Grapperhaus niet, liet hij donderdag alvast weten.

SPOORSLAG: Ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) en Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) maken vandaag goede sier met de aankondiging van miljoenen voor snellere treinen tussen de Randstad en Noord-Nederland, verbeterde stations en extra asfalt. Maar ProRail en reizigersorganisatie Rover zien iets heel anders: de meest ambitieuze treinplannen van het kabinet, zoals het plan om de grote steden met een tienminutendienst te verbinden, staan op de tocht door de stikstofcrisis. Zelfs basaal onderhoud komt in het geding. Dat moet ook Van Nieuwenhuizen zelf toegeven in een brief die ze vandaag naar de Kamer stuurt. Bij het noodpakket dat het kabinet vorige week aankondigde om de woningbouw vlot te trekken, wist ze nog te regelen dat ook een aantal snelwegen voorrang krijgt. Maar zo’n voorkeursbehandeling zat er voor het spoor niet in. En die miljoenen? Die waren al eerder gereserveerd.

HOE MEER ZIELEN: Wil de Tweede Kamer meer of minder ondersteuning? D66-leider Rob Jetten kreeg bij de Algemene Beschouwingen de handen op elkaar met zijn voorstel om extra geld beschikbaar te maken voor fractiemedewerkers. Maar onverdeelde steun is er niet, bleek gisteren. De SP is kritisch vanwege de uitvoering: het geld voor de ondersteuning wordt weggehaald bij het budget voor huurtoeslagen. Principiëler is het verzet van Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Thierry Baudet vreest nog méér debatten en navelstaarderij, zei hij, en een parlement dat te ver van de samenleving afstaat. Een historische referentie kon in zijn betoog niet uitblijven: „99 Professoren, Vaterland du bist verloren”. In die kritiek staat Baudet niet alleen: het is een zorg die ook Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib eerder uitte.

LUSTRUMFEEST: Tussen de feestvreugde van het vijfjarig bestaan, kampt Forum voor Democratie opnieuw met gedoe – of gedoetjes. Deze week royeerde het partijbestuur Robert van Gemeren, die zich vaak kritisch heeft uitgesproken over de partijkoers. Daarbij heeft hij volgens Forum „uitlatingen gedaan waaruit blijkt dat u redelijkerwijs niet geacht kan worden in te stemmen met de doelstellingen van de partij”, schrijft Van Gemeren. De partij geeft ook een tweede overtreding op als reden voor het royement, zegt hij: er stond een schrijffout in zijn inschrijving.

Geitenpaadje: En er speelt nog iets bij Forum. Vorige week brak het Limburgse Statenlid (en vice-fractievoorzitter) Cees van der Sande vanwege onenigheid met de rest van de Forum-fractie. Volgens Van der Sande wijkt de Limburgse afdeling inmiddels te ver af van de ideeën van Baudet. Hij besloot zijn zetel terug te geven. De zaak leek daarmee gesloten, maar nu wil Van der Sande alsnog voor één laatste Provinciale Statenvergadering terugkomen. Daar wil hij de Partij voor de Dieren aan een meerderheid helpen om de groei van de geitenhouderij in de provincie een halt toe te roepen. Forum reageerde boos, maar Van der Sande blijft bij zijn voornemen: vandaag komt hij gewoon stemmen.

PERCENTAGES, SCHMERCENTAGES: Nu het CDA om is en de christendemocraten zich met D66 vóór een vrouwenquotum in het bedrijfsleven uitspreken, kan de SP de doorslag geven door het plan aan een meerderheid te helpen. Die lijkt daar wel oren naar te hebben, al wil Tweede Kamerlid Jasper van Dijk eerst zijn fractiegenoten raadplegen. Hoe hij de kansen inschat? „Fifty-fifty.”

STOLPNIEUWS: Deze week aandacht voor twee interessante vacatures op het Binnenhof. De Belastingdienst kan na alle opgestapelde fouten en slechte PR wel een ‘Senior Adviseur Reputatiemanagement’ gebruiken. Eerste prioriteit: „Als geen ander ben jij in staat om het verhaal van de Belastingdienst helder voor het voetlicht te brengen.” En de eenmansfractie Wybren van Haga zoekt een medewerker. Je moet wel „grappig” zijn om in aanmerking te komen, luidt een van de harde eisen in de vacature.

WAT WIJ LEZEN: Op de opiniepagina’s van NRC hekelt staatsrechtgeleerde Wim Voermans de slechte informatievoorziening van bewindspersonen aan het parlement. „Dat bemoeilijkt niet alleen het functioneren van de Kamers, het ondermijnt ook het vertrouwen in de politiek als geheel en schept via stille precedentwerking nieuwe en slechtere verhoudingen met het parlement.” ‘’

QUOTE VAN DE DAG:

„Ik wil mij toch wel veroorloven om te zeggen dat ik vind dat wij wel moeten willen dat Nederland straks Europees kampioen wordt. ”

Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) grijpt het begrotingsdebat over Justitie aan om over zijn andere grote passie te spreken.