Kabinet en regio’s steken honderden miljoenen in woningen, wegen en spoor

Het kabinet heeft een pakket plannen aangekondigd voor de woningmarkt en infrastructuur. Met het geld wordt onder meer Noord-Nederland beter bereikbaar.
NS-directeur Roger van Boxtel op station Amsterdam Centraal, eerder dit jaar. De NS wil twee belangrijke nieuwe wissels die de bereikbaarheid van Noord-Nederland moeten verbeteren aanleggen.
NS-directeur Roger van Boxtel op station Amsterdam Centraal, eerder dit jaar. De NS wil twee belangrijke nieuwe wissels die de bereikbaarheid van Noord-Nederland moeten verbeteren aanleggen. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het kabinet heeft donderdagavond bekendgemaakt hoe het meer dan een miljard euro in infrastructuur en woningbouw wil investeren. Het geld moet helpen de woningnood te verlichten in de Randstad, de bereikbaarheid van Noord-Nederland verbeteren en gebruikt worden voor wegen, fietspaden, waterwegen en het openbaar vervoer. De voornemens waren deels al eerder bekendgemaakt, onder meer op Prinsjesdag.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) en Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) aan de Tweede Kamer stuurden, is onder meer de bouw van tienduizenden nieuwe huizen in de Randstad opgenomen. Rond Amsterdam moeten 40.000 woningen gebouwd worden, rond Utrecht 9.150. Daarbij moet de druk op de Amsterdamse woningmarkt verlicht worden door te bouwen ten noorden van de stad, naar Zaandam en Hoorn. Rond Utrecht komen meer woningen rond het Merwedekanaal en in Nieuwegein. Voor de verbindingen tussen Amsterdam, Zaandam en Hoorn is 539 miljoen euro gereserveerd, voor woningen en het ov in de regio Utrecht 380 miljoen.

In het zuidwesten van Nederland, rond Rotterdam en Den Haag en in de zogenoemde Zuidelijke Randstad, worden in de komende twintig jaar 170.000 extra woningen gebouwd, zo is afgesproken. Die afspraak is vastgelegd in een zogenoemd verstedelijkingsakkoord, waarin ook is gekeken naar de bereikbaarheid van al die huizen. Aan plannen voor de regio Zwolle en de regio rond Arnhem en Nijmegen wordt gewerkt. Wat er rond Eindhoven moet gebeuren, wordt nog onderzocht.

Eerder deze maand kondigde het kabinet al een aantal noodmaatregelen aan om te voorkomen dat grote projecten die zijn opgenomen in het MIRT in gevaar zouden komen door de stikstofuitspraak van de Raad van State van afgelopen mei. Zeven projecten in de wegenbouw konden alsnog doorgang vinden door de gedeeltelijke verlaging van de maximumsnelheid, aldus het kabinet. Uit de stukken blijkt dat voor een aantal plannen uit het MIRT nog nader onderzoek gedaan moet worden naar de gevolgen van de strengere regels rond stikstof en PFAS. In december moet duidelijk worden welke oplossingen het kabinet op langere termijn ziet voor beide kwesties.

Infrastructuur

Het kabinet trekt grote bedragen uit voor infrastructuur. Er is geld om drukte op de weg te verminderen, om wegen te herstellen en vervangen en om de hinder door werkzaamheden te beperken. Een aantal snelwegen wordt verbreed, waaronder de A7 en A8 rond Amsterdam en de A50 van Nijmegen naar Eindhoven. De aanpak van files op dat laatste traject alleen al kost 103 miljoen euro. In Noord-Limburg worden voor 55,4 miljoen euro dijken versterkt en verlegd.

Een ander groot project is de uitbreiding van de capaciteit van het station Schiphol. Voor 237,5 miljoen euro worden de perrons klaargemaakt voor grotere aantallen reizigers, komt er een nieuw busstation en wordt het station logischer ingericht. In 2025 moet het station beter toegerust zijn om de wassende reizigersstroom aan te kunnen. Het station wordt ingericht op 120.000 tot 125.000 reizigers per dag. Momenteel stappen er dagelijks zo’n 109.000 in, uit of over.

De NS heeft ook afspraken gemaakt over twee nieuwe wissels tussen Schiphol en Amsterdam Zuid. Daardoor kunnen straks de nieuwe, snellere intercity’s doorrijden naar Zwolle, Groningen en Assen. Doordat er in 2023 een directe verbinding komt van Breda naar de noordelijke steden, wordt de reistijd tussen Breda en Zwolle volgens de NS met een halfuur verkort. NS-topman Roger van Boxtel erkent wel dat het verschil voor reizigers vanaf station Rotterdam Centraal aanvankelijk nog kleiner is: slechts vier minuten.