Praatjes tegen gaatjes

Foto Yuri Arcurs

Een van de vindingen van het grote Rotterdamse onderzoek Generation R heeft tot een proef geleid voor opvolger Generation R Next: jonge ouders gaan in gesprek met mondhygiënisten. En Eppo Wolvius, afdelingshoofd Mondziekten-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie van het Erasmus MC, onderzoekt het effect van deze coachingsgesprekken met Generation R Next.

Uit onderzoek van Generation R in 2016 onder 6.000 kinderen bleek dat veel Rotterdamse 6-jarigen gaatjes in hun tanden hadden: meer dan 20 procent. Bij kinderen van Turkse of Marokkaanse komaf was dat zelfs bij bijna 60 procent van de kinderen. „We zagen dat kinderen van Marokkaanse en Turkse komaf ’s avonds meer snoepen”, verklaart Wolvius. Daarnaast speelt inkomen en opleidingsniveau een rol. Kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen of bij ouders met een lager opleidingsniveau, hebben gemiddeld meer gaatjes.

Hoewel het nog om het melkgebit gaat, is het belangrijk om gaatjes te voorkomen, zegt Wolvius. Cariës levert pijn op bij kinderen en zorgt voor infecties in de mond. Dat kan de algemene gezondheid aantasten. „Daarnaast zien we dat kinderen die op jonge leeftijd gaatjes in hun melktanden hebben groot risico lopen om problemen te krijgen met hun blijvende gebit”, zegt Wolvius. „En dat zorgt op de lange termijn voor hoge kosten.”

Nu bekend is dat het zo slecht gesteld is met het gebit van veel Rotterdamse kinderen, wil Wolvius daar voor de volgende generatie verandering in brengen. „We hebben een aantal enthousiaste mondhygiënisten gevonden die jonge ouders willen voorlichten over goede mondzorg.” Ook nu krijgen ouders daar bij het CJG al informatie over. „Maar er komen meer aspecten aan de orde”, zegt Wolvius. „De nadruk wordt gelegd op goede mondzorg en preventie.”

De proef vindt plaats bij een CJG op Rotterdam-Zuid, omdat daar de meeste kinderen wonen met gaatjes. Mondhygiënisten vertellen ouders bijvoorbeeld dat meerdere keren poetsen per dag belangrijk is, dat het aantal eetmomenten beperkt moet blijven en dat het niet goed is om een fles met zoete drank mee te geven naar bed. Voor de financiering van het project zijn Wolvius en zijn team nog in gesprek met zorgverzekeraars, maar ze verwachten volgend jaar te kunnen beginnen.

Omdat veel kinderen op Zuid zijn aangemeld voor Generation R Next hoopt Wolvius te kunnen zien of de gesprekken effect hebben gehad. „Als de kinderen 4 jaar oud zijn, onderzoeken we of ze gaatjes hebben. Dan kunnen we zien of de situatie verbeterd is.”

Wolvius: „Uit gegevens van zorgverzekeraars weten we dat ongeveer 30 procent van de Rotterdamse kinderen geen tandarts bezoekt.” Waarom dat zo is, is niet bekend. „De tandheelkundige zorg voor minderjarigen wordt vergoed”, zegt Wolvius. „Dus dat kan geen drempel zijn.”