‘Overheden schieten tekort bij aanpak seksueel misbruik kinderen’

Nationaal Rapporteur

Er wordt te weinig gedaan om seksueel misbruik van kinderen aan te pakken. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in een donderdag verschenen rapport over 2017/2018. Er is onvoldoende zicht op deze slachtoffers, als gevolg van onbetrouwbare registratie en een gebrek aan gecoördineerde aanpak van landelijke en regionale overheden.

Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar zegt in de tweejaarlijkse monitor dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling volgens het kabinet „prioriteit” heeft, maar dat onduidelijk is wat dat inhoudt. Er is ook te weinig aandacht voor seksueel misbruik door leeftijdgenoten en online misbruik.

Ook de aanpak van regionale overheden, sinds de decentralisatie in 2015 deels verantwoordelijk, is onvoldoende. De helft van de 28 regio’s besteedde nog geen aandacht aan seksueel geweld sinds vorig jaar een landelijk programma hiervoor is gelanceerd. Daarnaast heeft pas een zesde van de regio’s voldoende expertise op het gebied van seksueel geweld.

Kinderen die slachtoffer zijn krijgen bovendien te laat hulp nadat zij door de kinderrechter onder toezicht worden geplaatst; van de kinderen die in de afgelopen twee jaar onder toezicht kwamen, kreeg 15 procent binnen zes maanden geen hulp aangeboden. Bolhaar: „Bij deze kinderen oordeelt de kinderrechter dat hun veiligheid in gevaar is. Dan moet er snel goede hulp komen.” (NRC)