Ook Wopke Hoekstra informeerde de Kamer niet goed | De bouw wordt alsnog vertraagd

De Haagse Stemming Met Henk Krol, Cora van Nieuwenhuizen en Ad Melkert. Ook elke ochtend De Haagse Stemming in je inbox? Schrijf je in!

Onvolledig informeren heerst: na Menno Snel en Ank Bijleveld is Wopke Hoekstra de volgende bewindspersoon die onder het vergrootglas ligt. Het vrouwenquotum wint terrein. En Henk Krol wil weer lijsttrekker worden – maar alleen als hij overweldigende steun krijgt.

NIET ZONDER ZORG: Duizenden ziekenhuismedewerkers gingen gisteren de straat op. Pim van den Dool was erbij en zag stakende verplegers „Adje, rot op!” scanderen naar Ad Melkert, de oud-PvdA-lijsttrekker en tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het was een succes, volgens veel deelnemers, maar voorlopig is er nog geen enkel zicht op extra geld.

INFORMATIE GEZOCHT: Wopke Hoekstra (CDA) maakte de ene na de andere fout bij het informeren van de Kamer voordat hij namens de Nederlandse staat voor honderden miljoenen aan KLM-aandelen kocht. Het AD schrijft, op basis van een interne notitie, dat er „geen precedent” was voor de wijze waarop de minister van Financiën de Kamer informeerde over zijn aandelenplan. Hoekstra had alle Tweede Kamerleden van de Financiën-commissie bijeen moeten roepen, mét de griffier: het parlement heeft het recht op informatie. Maar in plaats daarvan nodigde hij alleen een select gezelschap van zelfgekozen Kamerleden uit op zijn ministerie om zijn besluit mee te delen. Zij moesten hun mobieltjes inleveren en moesten tekenen voor een geheimhoudingsverklaring – zelfs met hun eigen fractievoorzitters mochten ze niet over de aankoop praten. Ook dat druist in tegen de afspraken, schrijft het AD. „Hoekstra heeft de informatieverstrekking aan de Kamer aangepakt als een consultant”, oordeelt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, „maar wij zijn geen medezeggenschapsraad.”

INFORMATIE GEZOCHT II: Voor meer gebrekkige informmatie kunnen we, nog altijd, terecht bij Defensie. Minister Ank Bijleveld (CDA) zou deze week met een brief komen om meer duidelijkheid te scheppen over het Nederlandse bombardement op Hawija: wie wist wat wanneer? Maar dat gaat niet lukken, liet Bijleveld gisteren aan de Kamer weten. Allerlei „decentrale bestanden” zijn moeilijk te vinden vanwege de „gecompliceerde ict-structuur” en de snelle opvolging van personeel, „zeker op hard-ship posten zoals Bagdad”. De brief komt nu pas begin volgende week – toevallig nét voor het volgende Kamerdebat over de kwestie.

WERKPLICHT: Het is een plan waarvan je vooraf al voelt dat het stof zal doen opwaaien. Het kabinet gaat van iedereen met een uitkering – 420 duizend Nederlanders – een tegenprestatie eisen. Gemeenten zijn sinds een paar jaar via de Participatiewet verantwoordelijk voor de invulling, maar deze week lieten cijfers weinig heel van de wet: bijna alle groepen hebben meer moeite werk te vinden. Volgens het kabinet komt dat door de vrijblijvendheid van de wet. Daarom worden gemeenten straks verplicht om werkzoekenden aan het werk te zetten, betaald of vrijwillig. „Het gaat om wederkerigheid. Iets terugdoen voor de maatschappij”, zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) in de Volkskrant.

ALLES GAAT LANGZAMER: Alleen met een verlaging van de maximumsnelheid en andere noodmaatregelen kunnen we genoeg woningen en wegen blijven bouwen, kondigde het kabinet vorige week aan. Maar die belofte wordt doorgeprikt door nieuwe cijfers. Want, noodpakket of niet, de 75.000 woningen die het kabinet hoopt te gaan bouwen in 2020 gaan er vrijwel zeker niet komen. Het aantal vergunningen liep begin dit jaar al achter en is na de stikstof- en PFAS-crisis in een nog diepere dip geraakt, laat het CBS vandaag zien. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) meldt bovendien dat ook veel van de infrastructuurprojecten die door de snelheidsverlaging mogelijk werden gemaakt jaren vertraging dreigen op te lopen.

BOERENVERSTAND: De boeren hebben ondertussen dé oplossing voor de stikstofcrisis gevonden, zo vinden ze zelf. Of, zoals De Telegraaf het formuleert: „Boer vraagt 3 miljard om hulp”. Een bonte verzameling van boeren en landbouworganisaties – van lobbyclub LTO tot het radicale Farmers Defence Force – presenteerde gisteren een reeks maatregelen waarmee de stikstofuitstoot snel voldoende omlaag gebracht moet worden. De boodschap is duidelijk: met technische ingrepen komt de sector er wel, gedwongen krimp mag geen optie zijn en het kabinet betaalt de rekening. Of het iets uithaalt? Peanuts, aldus stikstofdeskundige Jan Willem Erisman in NRC. Hij voorziet nóg meer schaalvergroting, zonder veel stikstofreductie.

QUOTUM ZOEKT QUORUM: Er was een SER-rapport voor nodig, maar het vrouwenquotum wint aan politiek terrein. De Sociaal-Economische Raad adviseerde in september een quotum van 30 procent voor de top van het bedrijfsleven. Eerder kon een quotum alleen bij de oppositie op steun rekenen, maar nu scharen ook D66 en CDA zich achter dat quotum. De twee coalitiepartijen komen samen met een motie om het advies over te nemen.

OP DE SCHOP: Het is alweer even geleden, maar decennialang vergaderde de Tweede Kamer in de groene bankjes van de Oude Zaal. Deze dagen doet dat deel van het Binnenhof dienst als locatie voor chique recepties en afscheidsborrels van Kamerleden, zoals die voor CDA’er Sybrand Buma eerder dit jaar. Het geheel is volgens De Telegraaf in de tussenliggende jaren „ontsierd met moderne kroonluchters en een kleurrijk tapijt”. En dus is het volgens de SGP tijd om iets van de oude glorie in ere te herstellen. Een sympathiek idee, maar eigenaardig is het wel: toen architect Ellen van Loon voorstelde de Oude Zaal in historische staat terug te brengen, sprak de Kamer nog van een „walgelijk” idee. Nu Van Loon is weggestuurd, ligt alles klaarblijkelijk anders.

OUWE JONGENS KRENTENBROOD: Henk Krol wordt opnieuw lijsttrekker voor 50Plus bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Of tenminste: hij is door het bestuur naar voren geschoven, maar de leden van de partij moeten zich de komende weken nog wel met een overtuigende meerderheid achter zijn kandidatuur scharen. Wanneer de aantallen overtuigend genoeg zijn wil partijvoorzitter Geert Dales niet zeggen, alleen dat de uitkomst „glashelder” moet zijn. Een gewaagde uitspraak, in een partij die volgens Dales vorig jaar nog vol „roddel en achterklap” zat.

QUOTE VAN DE DAG:

„Als Ank weg moet, gaat Menno ook”

Als minister Ank Bijleveld moet aftreden, verdient staatssecretaris Menno Snel hetzelfde lot, citeert Jaap Jansen (BNR) uit de Haagse wandelgangen.