Een kleurrijke maar verdrietige processie

Foto Ronaldo Schemidt/AFP

Afgelopen dinsdag zijn acht sympathisanten van de afgetreden president Evo Morales omgekomen bij protesten in La Paz en vandaag werden ze begraven. Bolivia is sinds 20 oktober het toneel van grootschalige protesten. Deze begonnen na de presidentsverkiezingen, waarbij de zittende president Morales uit de bus kwam als winnaar maar vervolgens werd beschuldigd van fraude en zich gedwongen zag af te treden. In reactie hierop braken grootschalige protesten uit en is het officiële dodental inmiddels opgelopen tot 32. Foto Ronaldo Schemidt/AFP