Plastic korrels van ‘rampschip’ nog steeds niet opgeruimd

Schiermonnikoog Natuurmonumenten heeft in kaart gebracht waar op Schiermonnikoog de meeste plastic korrels liggen. „Deze hoeveelheden hebben een schrikbarende impact op onze natuur.”

Een aangespoelde container van de MSC Zoe op het strand van Schiermonnikoog. Nog altijd zijn grote hoeveelheid plastic korrels te vinden.
Een aangespoelde container van de MSC Zoe op het strand van Schiermonnikoog. Nog altijd zijn grote hoeveelheid plastic korrels te vinden. Foto Remko de Waal/ANP

Natuurmonumenten heeft in kaart gebracht waar op Schiermonnikoog plastic korrels liggen die vrijkwamen bij de ramp met het containerschip MSC Zoe. Het schip verloor op 2 januari dit jaar bij slecht weer 345 containers. Een groot deel van de lading, bestaande uit korrels kunststofgranulaat, een grondstof die gebruikt wordt in plastic materialen, spoelde aan op het eiland. Op de andere eilanden was ook overlast, maar viel de hoeveelheid plastic korrels relatief mee.

De plastic korrels zijn op initiatief van natuurmonumenten in kaart gebracht om erachter te komen waar de meeste liggen. Zo kan effectiever gezocht worden naar mogelijkheden om de korrels op te ruimen. Volgende week zal de gemeente Schiermonnikoog de bevindingen voorleggen aan de Tweede Kamer ,bij het debat over de nasleep van de containerramp.

Lees ook: Vervuilende rederij MSC betaalt de rekening niet

De grootste concentraties korrels werden gevonden tussen paal 8 en paal 10. Hier werden op de kleine oppervlakte - er is in het onderzoek steekproefsgewijs gekeken naar oppervlaktes van 40 bij 40 centimeter - 363 korrels gevonden. „Deze hoeveelheden hebben een schrikbarende impact op onze natuur”, zegt Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, vooral op vogels en vissen die de korrels eten. Door het aanstaande stormseizoen kunnen de korrels zich volgens Van Gent verder verspreiden waardoor de impact nog groter wordt. „We moeten dus echt snel handelen.”

Opgeruimd, maar niet schoon

Cynthia Borras, boswachter op Schiermonnikoog, zegt de laatste tijd steeds vaker braakballen van meeuwen tegen te komen waar de korrels inzitten. „Vlak na de ramp hebben we hier met tweeduizend vrijwilligers eindeloos plastic geraapt. Dat was hartverwarmend, maar heeft lang niet alles opgelost.” Dat de korrels nu in kaart zijn gebracht, noemt ze „ een mooi startpunt om meer maatregelen te nemen”.

Dichtheid van de gevonden plastic korrels op Schiermonnikoog. Natuurmonumenten

Door hoogwater, vlak na de ramp, kwamen veel korrels op het strand én bij de dijkrand te liggen. Van de korrels bij de dijkrand is zeventig procent met klepelzuigers – grote machines die een deel van de oppervlakte weghalen en opzuigen, waardoor het plastic meegenomen wordt – opgeruimd. De meeste korrels kwamen volgens Borras echter op het strand zelf terecht. Hier mogen klepelzuigers niet komen omdat ze schade toebrengen aan de gevoelige bodem.

5,5 miljoen korrels

Volgens een schatting van de Rijksuniversiteit Groningen zijn er in januari zo’n 5,5 miljoen plastic korrels aangespoeld op Schiermonnikoog. Volgens boswachter Borras is er sindsdien te weinig gedaan om het probleem op te lossen. Ze erkent dat het monnikenwerk is, „maar als we het écht willen, krijgen we die korrels zeker weg”.

Van Gent sluit zich hier bij aan: „Er moet meer geld beschikbaar komen om de korrels permanent op te ruimen.” Daarnaast moet er volgens Van Gent geld komen voor machines of mankracht op het eiland, om in de toekomst sneller te kunnen handelen en dergelijke vervuiling daarmee tegen te gaan.