Opinie

Gelukkig

Een Somalische vrouw komt met een tolk naar mijn spreekuur. Alles wat ze mij toevertrouwt, wordt keurig vertaald. Ze spreekt geen woord Nederlands, zegt de tolk. Na een tijdrovend consult nemen we afscheid. Ik vraag aan de tolk: „Is mevrouw gelukkig, nu ze gevlucht is naar Nederland?” De patiënte draait zich onmiddellijk naar me toe en zegt, zonder tussenkomst van de vertaler: „Honderd procent, dokter, echt waar!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl