Commissariaat voor de Media krijgt tijdelijke voorzitter

Toezichthouder Het Commissariaat voor de Media, dat met grote interne problemen kampt, krijgt een tijdelijke voorzitter. „Op korte termijn kon geen geschikte voorzitter worden gevonden.”

Het Commissariaat staat al maanden onder leiding van slechts één bestuurder. Belangrijke bestuurlijke besluiten konden niet worden genomen.
Het Commissariaat staat al maanden onder leiding van slechts één bestuurder. Belangrijke bestuurlijke besluiten konden niet worden genomen. Foto Freek van Asperen

Toezichthouder Commissariaat voor de Media krijgt een tijdelijke voorzitter. Minister Slob (Media, CU) heeft Renate Litjens tot interim-voorzitter benoemd, voor „maximaal een jaar”. Slob ziet „dringende noodzaak” voor deze „interim-oplossing”. „Op korte termijn kon geen geschikte voorzitter worden gevonden.”

De toezichthouder, die controleert of omroepen zich houden aan de Mediawet, staat al maanden onder leiding van slechts één bestuurder. Besluiten over bijvoorbeeld het opleggen van boetes en dwangsommen konden niet worden genomen. Daarnaast spelen er intern grote problemen, zo bleek uit onderzoek van NRC in juli dit jaar. Met de komst van Litjens heeft de toezichthouder twee bestuurders. Een derde moet nog worden benoemd.

In april dit jaar werd collegelid Eric Eljon geschorst en later ontslagen, toen hij zijn debuutroman Dwergwerpen uitbracht, die zich afspeelt in de mediawereld. Voorzitter Madeleine de Cock Buning nam kort daarna afscheid, haar benoemingstermijn liep af. De bestuurders lieten een organisatie achter in grote problemen. Er is sprake van een hoog personeelsverloop, onderling wantrouwen, medewerkers voelen zich angstig, onveilig en gefrustreerd. Er worden veel externe krachten ingehuurd. Ook hebben leidinggevenden nevenfuncties die op gespannen voet staan met hun werk als toezichthouder. Zo is het enig overgebleven collegelid Jan Buné voorzitter van de boekhoudcommissie van de Russische Mail.Ru Group, een internetbedrijf dat in verband wordt gebracht met censuur. Van die nevenfunctie was nooit melding gemaakt bij het ministerie.

Na de publicatie in NRC kondigde Slob maatregelen aan. Hij wil afspraken over het melden en toetsen van nevenfuncties van leidinggevenden van het Commissariaat. Ook beloofde Slob de royale wachtgeldregeling „zo snel mogelijk” te herzien. Daaraan wordt „gewerkt”, laat de minister nu weten. Renate Litjens heeft geen recht op wachtgeld.

Litjens was werkzaam bij managementbureau Boer & Croon. Naast haar functie bij het Commissariaat voor de Media is zij onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland, en voorzitter van de Raad van Toezicht Tassenmuseum Hendrikje.