Politie laat misstanden binnen Landelijke Eenheid onderzoeken

Nationale Politie Agenten van de Landelijke Eenheid klagen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie. Politiebonden zijn geschrokken.

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden, signalen van integriteitsschendingen en leiderschap binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.
Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden, signalen van integriteitsschendingen en leiderschap binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Foto Lex van Lieshout/ANP

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden, signalen van integriteitsschendingen en leiderschap binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Dat heeft de politietop dinsdagmiddag genomen op aandringen van de politievakbonden.

Na publicaties in NRC over een hoogoplopende vertrouwenscrisis binnen de inlichtingeneenheid die belast is met de aanpak van de zware misdaad, is de wens tot een extern onderzoek „in een stroomversnelling gekomen”, zo heeft de politie vanmiddag op het eigen intranet aan het personeel bekend gemaakt.

De politievakbonden NPB en ACP hebben dinsdag laten weten zeer geschrokken te zijn over berichten over integriteitsschendingen binnen de inlichtingeneenheid. De betrouwbaarheid van de Nederlandse politie staat op het spel. Buitenlandse collega’s zouden huiverig worden voor samenwerking met de Nederlandse politie. NPB-voorzitter Jan Struijs zegt „indringende gesprekken” te hebben gevoerd met de politietop die maandenlang zou hebben weggekeken bij signalen van interne problemen.

Veiligheid van bronnen

De politie laat onderzoek uitvoeren naar „de veiligheid van bronnen en informanten”. Ook zullen volgens een politiewoordvoerder „de cultuur van wantrouwen binnen de eenheid en onderwerpen als leiderschap, discriminatie en omgangsvormen” worden bekeken. Er is nog niet besloten wie als externe partij het onderzoek gaat doen. De politiebonden willen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid of de Inspectie Justitie en Veiligheid het onderzoek doet.

Lees meer over de vertrouwenscrisis bij de politie

De bonden en de ondernemingsraad krijgen een plek in de begeleidingscommissie van het onderzoek, door de politie omschreven als een quickscan. „Als uit de quickscan punten komen die nadere aandacht verdienen, kan dit leiden tot vervolgonderzoek. Ook wordt bekeken of resultaten van de quickscan kunnen gaan spelen op andere plaatsen binnen de Landelijke Eenheid, waar wellicht aandacht op gericht moet gaan worden”, aldus de politie.

Drie disciplinaire onderzoeken

Er lopen binnen de eenheid al drie disciplinaire onderzoeken naar plichtsverzuim door leidinggevenden. Ook is het inlichtingenwerk al eerder nader onderzocht. „Echter, er zijn signalen die mogelijk nog niet eerder gemeld zijn en die voor de eenheidsleiding aanleiding zijn tot nader onderzoek.” Volgens een woordvoerder is er geen termijn waarbinnen het onderzoek gereed moet zijn. „Het gaat door tot alle pijnpunten bekend zijn.”