Lager pensioen voor 7 miljoen mensen van de baan

Pensioenkorting Minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) versoepelt de regels voor pensioenen. Daardoor gaat volgend jaar voor ‘slechts’ 600.000 mensen het pensioen omlaag.

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken, kreeg eerder deze maand van de vakbonden 25.000 handtekeningen overhandigd. Zij voerden actie tegen kortingen op de pensioenen.
Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken, kreeg eerder deze maand van de vakbonden 25.000 handtekeningen overhandigd. Zij voerden actie tegen kortingen op de pensioenen. Foto Sem van der Wal

Het kabinet gaat de pensioenregels tijdelijk versoepelen, zodat veruit de meeste pensioenverlagingen volgend jaar hoogstwaarschijnlijk van de baan zijn. Dat heeft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

7,8 miljoen pensioenuitkeringen van gepensioneerden en opgebouwde rechten van werknemers dreigden volgend jaar verlaagd te moeten worden, omdat 27 pensioenfondsen niet voldoen aan de financiële eisen. Na de versoepeling van de regels is de verwachting dat nog slechts vier fondsen samen 600.000 pensioenen moeten verlagen.

Koolmees komt met zijn besluit tegemoet aan de sterke wens van pensioenfondsen, vakbonden en de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. De minister heeft hun steun nodig bij de uitwerking van de nieuwe pensioenregels, die het kabinet in juni heeft afgesproken in het pensioenakkoord met werkgevers en bonden. GroenLinks en PvdA kondigden aan dat ze dat akkoord steunen.

Afzien van premieverhoging

Wel stelt de minister voorwaarden aan de pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke versoepeling. Zij moeten een dekkingsgraad hebben van minimaal 90 procent. Dat betekent dat zij volgens de rekenregels 10 procent te weinig geld in kas hebben om de toekomstige pensioenen te kunnen uitbetalen. De vier fondsen die alsnog volgend jaar moeten verlagen, voldoen niet aan die nieuwe eis.

Ook moeten de pensioenfondsen verantwoorden hoe zij ervoor zorgen dat hun beslissingen „evenwichtig zijn voor alle generaties”. Dat kunnen zij bijvoorbeeld doen door niet alleen de verlagingen uit te stellen (vooral voordelig voor gepensioneerden), maar tegelijk af te zien van een premieverhoging of een verlaging van de pensioenopbouw, waar juist werknemers van profiteren.

Lees ook: waarom pensioenen korten zo moeilijk is voor politici

Koolmees schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet, werkgevers en vakbonden „rust en stabiliteit” nodig hebben om de nieuwe pensioenregels uit te werken, die zij in juni hebben afgesproken in een pensioenakkoord.

Dreigende verlaging

Onder ouderen en vakbondsleden was de afgelopen maanden veel onrust, door de dreigende verlaging van hun pensioenen. Daarom werd Koolmees onder zware druk gezet om die verlagingen door te schuiven. Toch zegt Koolmees in een toelichting dat hij deze beslissing „heel bewust zelf genomen” heeft. „Natuurlijk heb ik kennisgenomen van alle signalen, petities en manifestaties. Maar ik vind dit een verstandige maatregel.”

De vakbonden reageren positief op het nieuws. „In de huidige situatie waren kortingen absoluut onbegrijpelijk geweest”, zegt FNV-voorzitter Han Busker. „Nu de acute dreiging van de baan lijkt, kunnen we voortvarend en in alle rust verder met de uitwerking van het pensioenakkoord.” Volgens CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden geeft Koolmees „lucht en rust” met zijn beslissing. „Echter, de vlag gaat nog niet uit. Nog steeds is er een klein aantal fondsen dat het risico loopt te moeten korten.”