Brieven

Brieven

Het interview over de bosbranden in Australië (‘In Australië woedt een hysterisch debat over de bosbranden’, 16/11) bevat de stelling dat Australië niet genoeg doet om de klimaatdoestellingen van Parijs te halen. De realiteit is echter dat daar in de laatste tien jaar enorm is geïnvesteerd in hernieuwbare energie, met name biomassa, wind- en zonne-energie. Het gevolg is dat de balans op het nationale energienet volkomen verstoord is geraakt en er zelfs een aantal regionale black-outs zijn opgetreden. De oorzaak is het onontkoombare feit dat wind- en zonne-energie in het optimale geval slechts 30 tot 35 procent van de tijd de theoretische capaciteit kunnen leveren. In de rest van de tijd moeten de kolen- en gasgestookte centrales bijspringen. Die worden echter financieel uit de markt gedrukt op het moment dat de alternatieve energie wel beschikbaar is. Kolencentrales zijn niet geschikt om snel aan en uit te schakelen. Het gevolg is dat niemand in klassieke centrales investeert. Als gevolg van de onzekerheid van levering op het net schieten de prijzen inmiddels omhoog.

Iets dergelijks zien we ook in Duitsland. De energieprijzen zijn sinds de ‘Wende’ geëxplodeerd, terwijl de Duitsers zelfs geld toe geven op elektriciteitslevering als alternatieve energiebronnen te veel produceren.