Overgrote meerderheid Nederlanders voorstander van euthanasie

Negen op de tien Nederlanders vinden dat een begeleid levenseinde in bepaalde gevallen moet kunnen, blijkt uit cijfers van het CBS.
De geënquêteerden zijn het niet eens over de vraag of een arts euthanasie mag weigeren uit te voeren.
De geënquêteerden zijn het niet eens over de vraag of een arts euthanasie mag weigeren uit te voeren. Foto iStock

Euthanasie moet in bepaalde gevallen mogelijk zijn, vindt zeker 87 procent van de volwassen Nederlanders. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. 8 procent van de geënquêteerden zegt in alle gevallen tegen te zijn, 5 procent heeft geen antwoord gegeven.

Van mensen die niet gelovig zijn, vindt bijna 98 procent dat euthanasie in bepaalde gevallen mogelijk moet zijn. Onder gelovigen ligt dat percentage lager: onder christenen zegt gemiddeld 79,2 procent in bepaalde gevallen vóór te zijn, onder moslims ligt dit percentage op 43,1 procent.

Wat ook opvalt, is dat mensen die in hun omgeving ervaring hebben met euthanasie of palliatieve sedatie, vaker stellen dat dit soms mogelijk moet zijn. Ook Nederlanders die met zelfdoding of een poging daartoe te maken hebben gehad, zijn vaker voorstander.

Rol van arts

Acht op de tien Nederlanders vinden dat mensen met vergevorderde dementie euthanasie moeten kunnen krijgen als zij dit wilden toen ze nog volledig bij bewustzijn waren. 75 procent van de respondenten is voorstander van de mogelijkheid tot euthanasie voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Meer onenigheid is op te merken over euthanasie voor mensen die „levensmoe” zijn, maar fysiek in orde. Slechts 55 procent van de respondenten vindt dat zij moeten kunnen kiezen voor een begeleid levenseinde. Nederlanders zijn het bovendien oneens of er een leeftijdsgrens zou moeten bestaan voor mensen die euthanasie willen krijgen omdat ze geen zin meer hebben in het leven.

Ook is er meer onenigheid over de rol van de arts. Iets meer dan 40 procent van de geënquêteerden vindt dat een arts een verzoek om euthanasie moet kunnen weigeren. De meeste Nederlanders vinden dat de arts de patiënt dan wel moet doorverwijzen naar een andere dokter. Bijna 38 procent vindt juist dat een arts nooit mag weigeren euthanasie te plegen.

Lees ook: Politiek voorzichtig met euthanasie jonge kinderen