Foto Alexey Ivanov

Interview

Advocaat gedupeerde ouders: ‘Compensatie doet leed geen recht’

Toeslagenaffaire Eva Gonzalez Perez, de advocaat van gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire, vindt het aanbod van staatssecretaris Snel niet acceptabel. “Natuurlijk ga ik hier iets tegen ondernemen.”

Een financiële tegemoetkoming voor gedupeerde ouders van gemiddeld 25.000 euro, erkenning voor het feit dat zij ten onrechte door de Belastingdienst als fraudeur zijn aangemeld en, nog maar eens, welgemeende excuses daarvoor.

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) hoopte afgelopen vrijdag een punt te zetten achter de al jaren slepende affaire van de kinderopvangtoeslag in Eindhoven, door de adviezen over te nemen van de commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner (CDA) die de zaak onderzocht. Daarnaast kondigde Snel organisatorisch een cultuurverandering aan die een einde moet maken aan de ‘alles of niets-methode’ waarop de afdeling-Toeslagen van de Belastingdienst met burgers omgaat.

Zouden de betrokken ouders die door de toeslagenaffaire in grote financiële en psychische problemen zijn gekomen hier gelukkig mee zijn? We vragen het Eva González Pérez, advocaat uit Eindhoven die dertig betrokken gezinnen bijstaat in de kwestie.

Wat vindt u van de door de staatssecretaris aangeboden compensatieregeling, die door de commissie-Donner is voorgesteld?

„Ik heb nog geen concrete rekenvoorbeelden gezien wat dit voor mijn cliënten betekent, maar mijn eerste inschatting is dat de vergoeding aan de lage kant is. Voor één moeder kom ik zelf uit de losse pols uit op 15.000 euro, terwijl zij al zeven jaar in ellende zit. Omgerekend komt dat dus neer op iets meer dan 2.000 per jaar. Dat is dan toch gewoon ontzettend weinig? Mijn cliënten vinden dat de compensatie hun leed geen recht doet.”

De commissie-Donner komt tot een generieke regeling, met een bedrag voor materiële en immateriële schade. Daarnaast kunnen individuele gevallen nog gemaakte onkosten indienen, bijvoorbeeld voor advocatenkosten. Dat klinkt toch redelijk?

„De eerste post is teruggave van het bedrag dat ten onrechte op de ouders in ingevorderd. Dat is een sigaar uit eigen doos!”

Mijn grootste bezwaar is dat ik niet weet waar Donner zijn formule op baseert. We hebben in de zomer met hem gesproken, met zes ouders erbij. Daarbij viel mij op dat hij niet geïnteresseerd was in de dossiers van mijn cliënten. Hij vroeg niet om documenten of onderbouwing van onze casussen. De werkelijke schade is alleen vast te stellen na gedegen onderzoek. Ik heb de indruk dat Donner eigenlijk maar één kant van het verhaal heeft onderzocht: die van de Belastingdienst. Bij dat gesprek zaten ook twee medewerkers van het ministerie van Financiën. Dat stelde me al niet gerust.”

U vindt dat Donner niet onafhankelijk te werk is gegaan?

„Ik lees in de stukken dat de staatssecretaris wel periodiek overleg met hem heeft gehad, en hij spreekt over ‘mijn commissie’.”

Heeft u wel vertrouwen in de staatssecretaris?

„In principe vertrouw ik erop dat hij goede intenties heeft. En ik geloof ook niet dat het zou helpen als er een andere staatssecretaris zou zitten. Het grote probleem zit in de kern van de Belastingdienst. De denkwijze van de top en de manier waarop zij met burgers denken om te kunnen gaan, zoals ook nu weer onthuld werd door Trouw en RTL. Het is beangstigend dat een aantal van deze topambtenaren er nog steeds zit. De voormalig directeur Toeslagen, bijvoorbeeld, leidt nu de afdeling MKB. Het zou mij niet verbazen als daar de volgende affaire binnen de Belastingdienst uitbreekt.”

Die functionarissen moeten dus vertrekken?

„Zij moeten zich in elk geval verantwoorden en als zij de wet hebben overtreden, ook gestraft. Dat zou ik zelf redelijk vinden en zou mij gerust stellen. De staatssecretaris verschuilt zich achter wat Donner de institutionele vooringenomenheid noemde. Daarmee sluit hij bij voorbaat individuele verantwoordelijkheid uit.”

Hoe gaat u concreet namens uw cliënten op het aanbod reageren?

„Ik heb binnenkort een gesprek met de Belastingdienst om de inhoud van het voorstel voor mijn cliënten te preciseren. De onthullingen van dit weekend zullen wellicht voor wat meer onderhandelingsruimte zorgen.”

Als u het voorstel van de staatssecretaris niet accepteert, loopt u dan niet het gevaar helemaal niks te krijgen?

„Natuurlijk niet; we zijn nog nergens aan gebonden. Je kunt altijd nog naar de rechter. Een minnelijke schikking is overigens altijd de beste oplossing. Het lijkt mij trouwens niet het belang van de Belastingdienst om hier eindeloos over te gaan procederen.”