Brieven

Brieven 18/11/2019

Haber

Zyklon B was insecticide

In een brief (NRC 14/11) staat „[…] dat Haber […] Zyklon B […] heeft ontwikkeld, dat door de Duitsers werd gebruikt om op grote schaal Joden te vergassen […]” Zoals het hier staat kan Haber dat op verzoek van de nazi’s en met dat doel hebben ontwikkeld. Daarmee doet men Haber onrecht. Hij ontwikkelde Zyklon B als insecticide. Het is niet nodig hem postuum nog verdacht te maken.

EngelsE invloed

Moerstaal verdedigen

Lotte en Stine Jensen pleiten voor onderhoud van onze taal (English please. I don’t speak Dutch, 16/11 ). Hun aandacht gaat uit naar de verengelsing in de wereld van onderwijs en onderzoek. Maar onderhoud voldoet niet. Ik pleit voor verdediging van onze taal tegen het Engels in reclames, advertenties, amusement en cultuur. Het probleem is iedere dag waarneembaar. Modern baking als titel van een kookboek bij een supermarkt, The future moving in een tv-reclame voor een huishoudelijke apparaat, Cathedral als titel van een dansvoorstelling, How to be a man en The Passion als namen van tv/producties, Cloud experts merge technology and data in een personeelsadvertentie en Free to be, dat schijn je te zijn als je kleding koopt bij een bepaalde modewebwinkel. De ziekte rachitis werd wel de Engelse ziekte genoemd. Nu heeft Engelse ziekte een andere betekenis gekregen waar, naar ik vrees, geen medicijn voor bestaat.

Stikstof (1)

Stikstofprobleem is kans

Nederland heeft te veel natuurgebied opgeofferd voor vervuilende menselijke activiteiten. De stikstofcrisis biedt een kans om de natuur te versterken. Het land van boeren die met gemeenschapsgeld worden uitgekocht zou beschermd natuurgebied moeten worden. Plant er een gevarieerd bos dat CO2 afvangt en het ontzielde platteland weer een aantrekkelijk aanzien geeft.

Stikstof (2)

Natuur is zeker rechts

„Mij is het altijd een raadsel geweest waarom natuur exclusief links zou zijn”, aldus columnist Christiaan Weijts (Rotmaatregelen, 15/11) Er volgt een analyse met een lange reeks van checks op tal van terreinen die onder het vergrootglas van de stikstofcrisis zijn of nog worden gelegd. Bij de vraag of natuur exclusief links is, past nog een andere waarneming. Bij mijn vele bezoeken aan landgoederen, monumenten, kastelen en meer is mij opgevallen, dat de eigenaren, beheerders daarvan steeds weer hun trots kenbaar maakten op de groene ambiance van hun bezit. Zelden of nooit ontbrak de aanbeveling om, na bezichtiging van landhuis of kasteel, een wandeling te maken door de tuinen, langs stroompjes en vennen. Landgoedeigenaren, met niet zelden een warm hart voor de liberale traditie en het gedachtengoed. Ik kom welhaast in de verleiding om hun groene passie als uiting van „exclusief rechts” te beschouwen. De groene ambiance als onlosmakelijk deel van de historie van de uitspanning. Eeuwenoude bomen, botanische tuinen, houtwallen en coulissen, het kan niet op. Niet zelden kan de biodiversiteit zijn natuurlijke gang gaan. Als bij het treffen van maatregelen voorbij gegaan wordt aan het onmiskenbaar grote belang van deze natuurlijke erfgoederen is pas sprake van ‘rotmaatregelen’. Nee, niet de reductie van de maximumsnelheid op onze autowegen. De plaatsing van de borden waarop ‘Rotmaatregel’ staat door de VVD is misplaatst. Immers, het is een miskenning van wat traditionele liberalen op hun vaak historische hectaren behouden en ontwikkelen. Is de VVD zich hiervan bewust?

Zlatan ibrahimovic

Mannelijke sportman

In het artikel over Zlatan Ibrahimovic (Zlatan weg bij LA Galaxy, 14/11) staat dat Zlatan in Zweden vier keer tot ‘mannelijk sportman van het jaar’ is uitgeroepen. Dat roept bij mij de vraag op: bestaat er in Zweden ook een onmannelijke sportman?