Begroting

CPB: economische groei eindigt, koopkracht neemt af

Vanaf 2022 komt een einde aan de periode van toenemende economische groei, voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) maandag in zijn middellangetermijnverkenning. Het bruto binnenlands product groeit na de huidige kabinetsperiode nog wel, maar die groei zwakt naar verwachting af tot 1,1 procent per jaar tot 2025. Ook zal de koopkracht niet meer toenemen. Dit komt doordat de lonen slechts beperkt stijgen terwijl zorg- en pensioenpremies toenemen. Het begrotingsoverschot zal na volgend jaar omslaan in een -tekort, en dat blijft de jaren daarna ook zo, aldus CPB. De omslag heeft vooral te maken met stijgende zorguitgaven, maar wordt tegelijk getemperd door de verwachte lage rente. De verkenning van het CPB is bedoeld als bouwsteen voor toekomstig beleid, en is gebaseerd op de Miljoenennota. (NRC)