Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Is het een goed idee om voor elektrische auto’s toch de hogere maximumsnelheid van 130 km per uur te handhaven? Dat was de (retorische) vraag waarmee deze rubriek vorige week begon. De suggestie kwam van verscheidene lezers tegelijk, die daarmee de officiële beleidsmakers een stapje vóór waren; gevalletje wisdom of the crowds: schoon en toch vroem. We dachten dat u die week uw hart hierover wel zo’n beetje had gelucht, maar daarin vergisten we ons deerlijk; de inbox had, zeg maar, extra rijstroken nodig om alle automobilistenpost aan te kunnen. Helpt langzamer rijden nu wel of niet tegen stikstof? Het is ook veiliger/efficiënter/relaxter. De VVD neemt de #rotbeslissing voor bouwers en banen, zegt ze. Niet voor het milieu? Of zelfs tegen het milieu omdat er ook plannen zijn om dan maar wat minder natuur over te houden. Het is maar een greep uit de ruim zestig brieven over dit onderwerp, los van de 317 inzendingen op de lezersenquête die de redactie Binnenland uitschreef (NRC-lezer: 100 kilometer per uur is een logisch plan, 13/11).

En die ‘130 voor elektrisch’ blééf een thema. Koos Staal stuurde ons zelfs een bijbehorend, door hemzelf ontworpen set verkeersborden. Bumperklever in deze discussie was Rosanne Hertzberger, die in haar column (De autoloze zondag is nergens voor nodig, 9/11) schreef dat er bij elektrisch rijden „geen stifstofoxiden, geen zwavel, geen CO2 en nauwelijks fijnstof” vrijkomt. Bij die claim trapte u massaal op de rem. Hoezo geen uitstoot? Die schone elektriciteit moet toch ergens worden opgewekt. In een van de tien brieven die we deze week over ‘100/130’ plaatsten, pleitte John van Rooij er daarom voor om de elektrische auto toch„steenkool-, bruinkool-, gas- of kernenergieauto’s” te blijven noemen. Of „zonnecelauto” (Jaap Blok, Harlingen). Maar ook bij de productie van die zonnecellen wordt steenkool gebruikt, schreef Guus Blok (ook uit Harlingen), die het daarom alsnog bij „steenkoolauto” houdt. De redactie ontvangt graag een verkeersbord met het symbool hiervoor.

plv chef Opinie