Brieven

Brieven 16/11/2019

stikstof

Er is meer natuur

Om de stikstofcrisis te beteugelen wil het kabinet het aantal Natura 2000 gebieden ‘herzien’. Dit heeft weinig kans van slagen (Natuurplannen kabinet zijn volgens juristen onhoudbaar, 14/11). Het trieste van de discussie is echter dat het alleen maar over die Natura 2000 gebieden gaat. Alsof alle andere gebieden die niet onder de bescherming van Europese regels vallen nergens last van hebben. Maar daar vormt stikstof een net zo groot probleem. Ook daar lijdt de vegetatie onder de stikstoflast, vermindert de vitaliteit van planten en verzuurt de bodem zodat de bodemvruchtbaarheid steeds verder ondermijnd raakt. En dat terwijl we juist een vitale natuur nodig hebben om het hoofd te bieden aan de voortdenderende klimaatverandering. De eenzijdige focus op Natura 2000 gebieden is wellicht juridisch verklaarbaar, maar het toont tegelijkertijd dat de overheid de kwaliteit van de rest van Nederland weinig beschermingswaardig vindt. Stikstof is een sluipmoordenaar die het gehele buitengebied aantast en daarmee een chronische bedreiging vormt voor onze landelijke economie, ons welzijn, de biodiversiteit. Alleen Europa lijkt in staat onze nationale gezondheid te beschermen.

Sterilisatie

Het is aan de man

Meestal moet ik lachen om Renske de Greefs treffende stripjes, maar vorige week werd ik er treurig van (Het condoom-compromis, 9/11). Na tien jaar de pil en twee kinderen vraagt zij zich af hoe in de toekomst anticonceptie te regelen. Simpel, zou je denken: haar vriend neemt zijn verantwoordelijkheid en laat zich steriliseren. Simpele ingreep, poliklinisch, een no brainer. Maar nee, meneer wil niet dat er gerommeld wordt aan zijn lijf. Wellicht moet Renske zich nu dus laten steriliseren. Een ingrijpende buikoperatie onder algehele narcose. Maar anticonceptie is de verantwoordelijkheid van vrouw én man! Laten we onze zonen dit van jongs af aan bijbrengen. Artsen: vraag door als een vrouw sterilisatie wil. Mannen: neem je verantwoordelijkheid. En Renske: word wakker. Als hij de verantwoordelijkheid bij jou blijft leggen, wat zegt dat dan over zijn liefde voor jou?

Steenkoolauto (1)

En in de winter?

Jaap Blok denkt dat hij een zonnecelauto heeft (Brieven, 14/11) omdat hij energie van zonnepanelen gebruikt voor zijn elektrische auto. Maar rijdt hij dan ook in de winter? Mijn 16 zonnepanelen leverden in januari 206 Kwh en in februari 280. Daarvan kan ik per maand nauwelijks 4 keer mijn elektrische auto opladen.

Hoe groot zou zijn dak zijn?

steenkoolauto (2)

Ook zonnecellen...

Het is mooi als een elektrische auto wordt opgeladen door de zon, zonder CO2- emissie. Helaas moet je veel steenkool verbranden om zonnecellen te maken. Daardoor zijn zonnecellen dus verre van emissieloos. Toch een steenkoolauto!

Interview Varga

Populistische pr

Als de nieuwe Hongaarse minister van Justitie Judit Varga beweert dat zij haar land op de kaart wil zetten als een baken van vrijheid en democratie, vraag ik me af wat zij onder deze begrippen verstaat (‘Brussel hanteert dubbele standaard’, 14/11). Vrijheid betekent voor haar kennelijk het recht van de Hongaarse regering om zich af te zetten tegen de ‘onderdrukking’ door Brussel en een eigen koers te varen die haaks staat op allerlei afspraken die tussen de verschillende lidstaten zijn gemaakt. In haar verzet tegen immigratie en de multiculturele samenleving en in haar afgeven op de ‘Europese elite’ die in haar ogen bang is dat een groot deel van de westerse bevolking dit ook wil, toont ze zich een onvervalste populist en legitimeert ze de politiek zoals Orban die al jaren voert.

Kortom, de Hongaarse premier heeft in Varga de ideale pr-persoon gevonden.

100 km (1)

Meteen beginnen

Waarom zouden wij wachten totdat de politiek een wet aanneemt over de beperking van de snelheid in het verkeer ? Die 100 km kunnen wij toch gewoon

vanaf vandaag invoeren?

100 km (2)

Geen nieuw asfalt

Hoera voor het verlagen van de maximumsnelheid tot 100 km per uur! Maar wat een teleurstelling dat het milieuvoordeel meteen weer teniet gedaan wordt als hierdoor de aanleg van meer asfalt mogelijk wordt gemaakt.

Repareren

Vaak wel duurzaam

Dat een bepaalde categorie apparaten gebaat is bij een update (Brieven, 14/11 koelkast moet kapot) zal door weinigen bestreden worden. Maar voor veel apparaten geldt dit niet. Bij Repaircafé’s worden geen wasmachines, vriezers, drogers of koelkasten ter reparatie wordt aangeboden. Het zijn voornamelijk kleine elektrische apparaten als verlichtingsarmatuurtjes, koffiezetapparaten, cd-spelers, stofzuigers of strijkijzers. Met uitzondering van stofzuigers zijn deze apparaten de laatste jaren niet spectaculair zuiniger geworden dus is het wel degelijk duurzaam om ze te repareren. Nog afgezien van het feit dat veel mensen het zich niet kunnen permitteren om na drie of vier jaar weer een nieuw apparaat te moeten kopen. En mensen zijn ook wel eens gehecht aan hun apparaten door vormgeving, afmetingen of de wijze waarop ze in hun bezit zijn gekomen. Jarenlange ervaring als vrijwilliger in een Repaircafé heeft er toe geleid dat op de vraag of iets gerepareerd kan worden mijn antwoord meestal is: „Eerst maar eens zien of het zonder schade opengemaakt kan worden”. Lukt dat, dan blijkt soms dat reparatie onmogelijk is omdat een simpel klein onderdeel niet meer leverbaar is.