Cultuurnota Amsterdam: aandacht voor 'inclusiviteit', educatie en experiment

Kunst en cultuur moeten voor meer Amsterdammers toegankelijk worden gemaakt. Dat staat in het nieuwe kunstenplan 2021-2024 dat de Amsterdamse wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur, GroenLinks) vrijdag heeft gepresenteerd.

De Amsterdamse cultuurwethouder Touria Meliani (GroenLinks)
De Amsterdamse cultuurwethouder Touria Meliani (GroenLinks) Foto Jerry Lampen / ANP
Cultuurnota

Kunst en cultuur voor meer stadsbewoners toegankelijk maken. Dat is de inzet van het kunstenplan dat de Amsterdamse wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur, GroenLinks) vrijdagmiddag heeft gepresenteerd.

In de periode 2021-2024 wil het Amsterdamse gemeentebestuur inzetten op verbreding en verdieping van het aanbod van kunst en cultuur in de stad. Dat moet gebeuren door meer aandacht en geld te investeren in kunst en cultuur in de wijken, experiment, innovatie en nachtcultuur en cultuureducatie. Daarnaast wordt er geld vrij gemaakt voor het slavernijverleden, een van de „thema’s die lang onderbelicht zijn gebleven”. zo constateert het kunstenplan. Er wordt gewerkt aan een museale voorziening voor de onderbelichte Nederlandse en Amsterdamse rol in het trans-Atlantische slavernijverleden.

In een toelichtende brief op het kunstenplan zegt wethouder Meliani: „Het is mijn overtuiging dat kunst essentieel is in ons dagelijks leven. Iedere Amsterdammer heeft recht op verbeelding, waar je ook woont in de stad.”

Veel verhalen die onderdeel zijn van de culturele rijkdom van Amsterdam hebben nu geen podium, stelt het college in het kunstenplan. Door het aanbod van kunst en cultuur te verbreden en te verdiepen moet de hoofdstad, meer dan nu het geval is, „een sterke, open en inclusieve cultuurstad” worden.

In het rapport worden diverse instellingen genoemd die het verschil kunnen maken. Zoals Rose Stories, dat nieuwe verhalen en vertelvormen stimuleert. Read My World, dat met literatuur aandacht vraagt voor regio’s in de wereld waar zich grote maatschappelijke veranderingen voltrekken. En Nowhere, dat jongeren kunstvormen laat ontdekken als „voguing, popping, beatboxen en spoken word”.

Het college heeft voor de verwezenlijking van het kunstenplan 5 miljoen euro extra uitgetrokken. Daarnaast stijgt het budget (nu ruim 127 miljoen per jaar) met 2,2 miljoen euro door verschuivingen van budgetten binnen de stedelijke begroting.