Brieven

Brieven

De ellende met onterecht ontvangen toeslagen is de afgelopen dagen weer volop in het nieuws (Toeslagen moeten drastisch anders, 12/11). Er worden kleine aanpassingen voorgesteld maar iedereen ziet dat dit niet voldoende zal zijn om de problemen op te lossen. Waarom stoppen we niet met het rondpompen van geld? De overheid in Nederland geeft met de ene hand in de vorm van toeslagen (zo’n 13 miljard) en hypotheekrenteaftrek (indirect, zo’n 14 miljard) en neemt met de andere hand met relatief hoge inkomstenbelasting. Van de toeslagen profiteren vooral degenen die wat minder verdienen en van de hypotheekrenteaftrek vooral degenen die wat meer verdienen. Als we daarmee stoppen, kan er voor iedereen een enorme belastingverlaging worden doorgevoerd van duizenden euro’s per huishouden. De voordelen zijn evident. Werken gaat (nog) meer lonen, de belastingdienst krijgt het veel gemakkelijker, huiseigenaren zullen geneigd zijn extra af te lossen op hun hypotheek, de opwaartse druk op de huizenprijzen wordt minder en de relatief hoge inkomstenbelasting in Nederland wordt lager. Voor de mensen met zeer lage inkomens of uitkeringen biedt dit onvoldoende soelaas omdat zij nu al weinig belasting betalen. Voor hen blijft aanvullend beleid noodzakelijk, maar dat kan heel goed als dit complexe probleem getemd is.