Brieven

Brieven 15/11/2019

Huidkanker

En zonvakanties dan?

Met genoegen lees ik de nuchtere columns van Martijn Katan in NRC, dit keer over PFAS (Liever een zandwagen dan een zonnebank, 9/11). Katan betoogt dat we ons niet druk hoeven maken over PFAS en beter zonnestudio’s kunnen sluiten. De bijdrage van zonnebanken aan het aantal huidkankers, met name de kwaadaardigste, het melanoom, is echter gering (5 procent voor vrouwen en 1,5 procent voor mannen in Frankrijk volgens een recente schatting). En de berg onderzoek naar de samenhang tussen het gebruik van zonnebanken en huidkanker is niet van hoge kwaliteit. Een probleem is dat de zonnebankgebruiker veelal ook zonnebader is waardoor het risico van zonnebankgebruik overschat kan worden. Deze complicatie wordt meestal niet of niet voldoende onderkend, of foutief gecorrigeerd. Gezien de dominante rol van (recreatieve) zonblootstelling, met name ook ‘zonvakanties’, kunnen we eigenlijk beter reisbureaus sluiten die dit faciliteren, vaak tegen afbraakprijzen. Dat scheelt ook veel vliegverkeer naar verre zonbestemmingen wat weer goed is voor ons klimaat.


wetenschappelijk medewerker afd. huidziekten in universitair ziekenhuis

IS-kinderen

Zijn ze Nederlands?

De rechter heeft beslist dat de staat zich moet inspannen om Nederlandse IS-kinderen uit Syrië terug te halen (Weerstand tegen terugkeer kinderen uit Noord-Syrië blijft, ondanks vonnis, 12/11). Maar hoe kun je vaststellen of het om Nederlandse kinderen gaat? Deze kinderen zijn wellicht pas in Syrië geboren, vermoedelijk uit Nederlandse moeders, soms met vaders met een andere nationaliteit. Er zal nergens van geboorte aangifte zijn gedaan. Deze kinderen zullen niet altijd een Nederlands paspoort hebben. Mocht het zo zijn dat de wet in Syrië bepaalt dat iedereen, die in Syrië geboren is, automatisch de Syrische nationaliteit heeft, dan gaan we Syrische kinderen naar Nederland ontvoeren.

En hebben de kinderen van de moeder(s) van wie het staatsburgerschap is ontnomen de Nederlandse nationaliteit? Niet die van hun vader? En dan de vaders, voor zover zij nog leven, hebben zij geen ‘rechten’? Misschien willen zij hun kinderen wel naar hun land vervoerd hebben, als zij geen Nederlander zijn. Onttrekt de Nederlandse staat dan het kind deels aan het ouderlijk toezicht?

Elektrisch rijden

Elektriciteit duurzamer

Briefschrijver John van Rooij stelt voor om de elektrische auto „steen- of bruinkoolauto’s” of „gas- of kernenergieauto’s” te noemen naar de bron van de elektriciteit (Het is: steenkoolauto, 12/11). Dat is onzin. Op dit moment is aardgas nog de belangrijkste bron van elektriciteitsproductie in Nederland. Maar door de snelle groei van wind- en zonne-energie komt volgens de recente Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving al in 2025 meer dan helft van de Nederlandse elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en in 2030 ruim tweederde. Onze elektriciteitsproductie wordt komende jaren snel duurzamer, daar past de naam ‘elektrische auto’ prima bij.

Rechtspraak

Rechter doet aan politiek

Rechters verbieden afschot herten. Rechters oordelen dat Nederland IS-kinderen moet ophalen. Rechters draaien democratisch genomen beslissingen terug en gaan plaatsnemen op de stoel van de politicus. De regering gaat soms – keurig – in beroep waar een forse terechtwijzing op zijn plaats zou zijn. Maar geen politicus heeft de moed dat te doen. Dit is geen rechtspraak, maar politiek, door D66’ers in toga.

Democratie

VS nog altijd voorbeeld

Onderzoeker en jurist Thomas Carothers noemt het een tragedie dat de VS met Trump hun positie verloren hebben als een baken van democratie in de wereld (‘Veel autoritaire staten zijn intern juist zwak’, 13/11). Hoezo? Het democratisch systeem werkt volop. De president wordt zelfs impeached. Als dat geen baken van democratie is...