Wantrouwen onder personeel rechtbank Noord-Nederland

Rechtspraak In een intern onderzoek spreken werknemers over ‘onheuse bejegening’ en een ‘angstcultuur’. Eerder stapten al de president, bedrijfsarts en drie assistentes op.

De rechtbank in Assen, die valt onder de rechtbank Noord-Nederland. Onder de werknemers heerst een ‘angstcultuur’ en wordt geklaagd over ‘onheuse bejegening’.
De rechtbank in Assen, die valt onder de rechtbank Noord-Nederland. Onder de werknemers heerst een ‘angstcultuur’ en wordt geklaagd over ‘onheuse bejegening’. Foto rechtspraak.nl

Het vertrouwen in het bestuur van de rechtbank Noord-Nederland heeft onder de honderden medewerkers een dieptepunt bereikt. Sommigen zijn „onheus bejegend door het bestuur”, voelen zich niet meer veilig om „iets te zeggen” of klagen over een „angstcultuur”.

Dat blijkt uit een intern medewerkerswaarderingsonderzoek van dit najaar dat in bezit is van NRC. Uit het onderzoek, waaraan ruim 80 procent van de 640 werknemers meewerkte, blijkt dat ze vooral problemen ervaren met het leiderschap en de sociale veiligheid binnen de rechtbank. Het vertrouwen in het bestuur van de rechtbank krijgt een 2,8 van de medewerkers, wat gelijkstaat aan een onvoldoende. Twee jaar geleden was er nog voldoende vertrouwen met een 6,1.

Vorige maand legde de president van de rechtbank, Maria van de Schepop, per direct haar functie neer. Het besluit was een gevolg van „een ontstane vertrouwenskwestie tussen bestuur en werkvloer”, schreef de rechtbank in een verklaring. Onduidelijk bleef waar die vertrouwenskwestie uit bestond. Van de Schepop was sinds 2017 de hoogste baas van de rechtbank Noord-Nederland, waar de locaties in in Assen, Groningen en Leeuwarden onder vallen.

Publicatie in juristenblad

Het opstappen van de president volgde na een publicatie in juristenmagazine Mr. in oktober. Daaruit bleek dat in korte tijd een bedrijfsarts en drie managementassistentes „in goed overleg” waren vertrokken en de voorzitter van de integriteitscommissie haar functie neerlegde. Een rechtbankwoordvoerder bevestigde hun vertrek, maar wilde er niet dieper op ingaan.

Lees meer: Onrust in de achterkamers van de rechtbank Noord-Nederland

Nog eerder moest Edzard van Weringh, civiel rechter in Assen, stoppen met zijn columns voor het interne netwerk Intro, nadat hij daarin uitgesproken kritisch was op het salaris van de drie bestuurders van de rechtbank Noord-Nederland.

Over deze incidenten heeft het bestuur „niet open en transparant” gecommuniceerd, zeggen werknemers in het medewerkersonderzoek. Er is geen toelichting of argumentatie gegeven, waardoor een gevoel van „onveiligheid, onrust en onbegrip” is ontstaan.

Medewerkers geven aan dat ze een gebrek aan „echte belangstelling en empathie” ervaren van leidinggevenden en het bestuur. Die zijn te weinig zichtbaar op de werkvloer en moeten vaker „persoonlijke aandacht” geven. Ook ligt de focus van het bestuur te veel op rechters: „Meerdere keren wordt aangegeven dat het bestuur zich niet enkel moet inspannen voor rechters.” Medewerkers van de bedrijfsvoering en de griffie willen ook waardering vanuit het bestuur, staat in de samenvatting van het onderzoek.

Onrust was er al eerder

In een reactie laat de rechtbank Noord-Nederland weten dat de onrust binnen de rechtbank al voor het onderzoek bestond. Het bestuur, leidinggevenden en medewerkers gaan de resultaten bespreken en er worden „verbeteracties geformuleerd”. Daarbij wordt „ook stil gestaan bij zaken die goed gaan”. Over de achterliggende redenen voor het opstappen van president Van de Schepop verwijst de rechtbank naar een eerdere persverklaring.

Woensdag vond er naar aanleiding van de onrust bij de rechtbank Noord-Nederland een ingelast overleg plaats tussen het bestuur, de Raad voor de Rechtspraak en de vakbonden. Conclusie was dat een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden bij de rechtbank nodig is. Ook wordt binnenkort bekend gemaakt wie de interim-president wordt.