Provincies: ruim duizend aanvragen voor stikstofvergunning bouwprojecten

Sinds vijf weken kunnen er weer vergunningen worden aangevraagd bij provincies voor projecten waarbij stikstof vrijkomt. „Het beeld dat Nederland stilligt, klopt absoluut niet”, aldus het Interprovinciaal Overleg.

Bouw van een woonwijk in Pijnacker.
Bouw van een woonwijk in Pijnacker. Foto Lex van Lieshout/ANP

De twaalf provincies hebben de afgelopen vier weken 1.050 nieuwe vergunningsaanvragen gekregen voor projecten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Daarnaast zijn er nog eens zo’n 8.000 projecten waarbij de stikstofuitstoot zo laag is dat die kunnen doorgaan zonder vergunning. Dat meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO) na vragen van NRC.

Lees ook: Stikstofregels raken 18.000 projecten

Afgelopen zomer bleek dat ruim 18.000 kleine en grote projecten in Nederland stil kwamen te liggen als gevolg van de streep die de Raad van State had gehaald door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met een integrale aanpak verleende de overheid jarenlang toestemming voor schadelijke activiteiten in de buurt van Natura 2000-gebieden.

Aangezien een dergelijke aanpak verboden is, moet voor elk project nu afzonderlijk een vergunning worden aangevraagd. Vijf weken geleden presenteerden de provincies na overleg met het kabinet aangepaste regels voor het aanvragen van de zogeheten Wet natuurbeschermingsvergunningen.

Sindsdien zijn er dus 1.050 aanvragen gedaan. Met name in Noord-Brabant gaat het hard. Daar liggen al „enkele honderden” aanvragen te wachten op een oordeel van de provincie. „Denk aan relatief eenvoudige projecten zoals het bouwen van een woonwijk of aanleggen van een rotonde”, zegt een IPO-woordvoerder.

Lees hier over de woensdag gepresenteerde maatregelen om de stikstofcrisis te bestrijden: Met stikstof beleeft Rutte ‘heftige crisis’

‘Nederland ligt niet stil’

Het IPO stelt dat de projecten waarvoor nu een vergunning is aangevraagd „een manier hebben gevonden om te compenseren”, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen die de uitstoot verminderen, of door stikstofruimte elders in te kopen.

Of de aanvragers ook een vergunning krijgen, moet komende weken blijken. In verband met inspraakprocedures duurt het volgens het IPO zes weken voor een aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. „Vergeleken met de oude situatie ligt het aantal aanvragen wel nog lager dan in voorgaande jaren. We bemerken nog koudwatervrees bij ondernemers die bang zijn dat hun vergunning straks weer wordt ingetrokken. Maar het beeld dat Nederland stilligt, klopt dus absoluut niet.”

Los van de 1.050 projecten waarvoor een vergunning is aangevraagd, zijn er ook nog ongeveer 8.000 projecten die kunnen starten omdat is gebleken dat er geen vergunning voor nodig is, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. „Op de lijst van 18.000 projecten stonden er ook een hoop die helemaal niet zorgen voor stikstofuitstoot”, zegt een woordvoerder. „Het vrijkomen van een nieuwe rekenmethode heeft voor veel projecten soelaas geboden.”

Provincies nog in gesprek

De afgelopen tijd was er veel te doen over de nieuwe vergunningsregels. Boeren vinden dat de provincies strenger zijn dan het kabinet voorschrijft. Het gaat dan om regels voor het zogeheten ‘externe salderen’: het mogen verhandelen van een overschot aan uitstootruimte in hun vergunningen. Drenthe en Friesland trokken hun nieuwe regels tijdelijk in na boerenprotesten. Voor 1 december moeten de provincies en het kabinet hierover overeenstemming hebben bereikt.