Duitsland voert vaccinatieplicht in op scholen en voor medisch personeel

De Bondsdag heeft ingestemd in met een wet die vaccinatie op scholen, voor medisch personeel en asielzoekerscentra verplicht stelt.

Een meisje wordt ingeënt tegen mazelen, bof en rode hond (BMR).
Een meisje wordt ingeënt tegen mazelen, bof en rode hond (BMR). Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

In Duitsland worden ouders verplicht om hun kinderen tegen mazelen te vaccineren voor ze toegelaten worden tot een kinderdagverblijf of school. Ook personeelsleden van deze instellingen, en overblijfouders moeten voortaan gevaccineerd zijn.

Met een grote meerderheid heeft de Bondsdag donderdag ingestemd met een wet die dat bepaalt. De regeling gaat in per 1 maart. Ouders van kinderen die nu al op school zitten krijgen tot eind juli 2021 de tijd om hun kroost te laten inenten.

Onder de nieuwe wet kunnen kinderen die niet zijn ingeënt van kinderdagverblijven worden uitgesloten. Vanwege de leerplicht mogen zij niet van scholen worden geweerd. Ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren krijgen een boete van 2.500 euro. Die boete geldt ook voor kinderdagverblijven die kinderen toelaten die niet gevaccineerd zijn.

De vaccinatieplicht zal ook gelden voor medisch personeel in ziekenhuizen en artsenpraktijken, en voor bewoners en personeel van asielzoekerscentra.

Mazelen uitroeien

In Duitsland heeft weliswaar 97 procent van de kinderen de eerste vaccinatie tegen mazelen, maar slechts 93 procent de eveneens noodzakelijke tweede prik. Volgens de Wereldgezondheidsorgansatie WHO is een vaccinatiegraad van 95 procent noodzakelijk om mazelen te kunnen uitroeien.

In Duitsland zijn afgelopen jaar 544 gevallen van mazelen gemeld, dit jaar zijn dat er tot nog toe 501. De vaccinatiegraad verschilt sterk per regio. In de DDR, waar een vaccinatieplicht gold, was de ziekte in de tweede helft van de jaren 80 zo goed als verdwenen.

In Frankrijk en Italië is vorig jaar al een vaccinatieplicht ingevoerd. In Nederland bestaat geen vaccinatieplicht, maar staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) heeft aangekondigd dat hij zal bekijken nog verplichtende maatregelen kunnen helpen de vaccinatiegraad, afgelopen jaar 92,9 procent, te verhogen.

Chronisch zieken

Met de Duitse maatregel wil minister Jens Spahn van Gezondheid zuigelingen en chronisch zieken beschermen, die vanwege gezondheidsredenen niet ingeënt mogen worden. „We willen de zwaksten beschermen.”

De minister erkent dat de verplichting een inperking is van de vrijheid van het individu, „maar het gaat ook om de verantwoordelijkheid van het individu.” Hij wijst erop dat het woord ‘kinderziektes’ weliswaar onschuldig klinkt, maar dat de mazelen ernstige gevolgen kan hebben, tot longontsteking, hersenvliesontsteking en de dood aan toe. En dat terwijl er geen medicijn tegen is.

De grootste oppositiepartij, de AfD, stemde tegen de wet. De vaccinatieplicht zou een ontoelaatbare inbreuk zijn op de lichamelijke integriteit, in strijd zijn met de grondwet en leiden tot ongenoegen en wantrouwen onder de bevolking. Spahn brengt daartegen in dat kinderen te jong zijn om zelf over hun inenting te beslissen en daarom beschermd moeten worden. De Groenen en Die Linke onthielden zich van stemming, regeringspartijen CDU, CSU en SPD, en de liberale FDP stemden voor.