Arbeidsmarkt

Werkloosheid stijgt weer

De werkloosheid is afgelopen kwartaal gestegen, voor het eerst in vijfenhalf jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag heeft gepubliceerd. Die stijging, van 3,3 naar 3,4 procent, komt vooral door de groei van de beroepsbevolking. Bijvoorbeeld doordat meer mensen die geen baan hadden en daar ook niet naar zochten, nu wél een baan willen. Dan ben je volgens de CBS-definitie werkloos.

Hoe het kan dat dit deel van de beroepsbevolking groeit, meldt het CBS niet. Het kan zijn dat door de aantrekkende economie veel mensen die eerst geen werk hadden en daar ook niet naar zochten, nu wel naar vacatures zoeken. Dat kan ook gelden voor studenten die klaar zijn met hun studie en op zoek gaan naar werk.

In het afgelopen kwartaal raakten 17.000 mensen minder hun baan kwijt. Maar de beroepsbevolking groeide zo hard dat deze daling teniet werd gedaan. Er kwamen 31.000 ‘nieuwe’ werkzoekenden bij, waardoor het aantal werklozen in het derde kwartaal van dit jaar toch steeg met 14.000. (NRC)