Tienduizenden ouderen lopen aanvullende AOW mis

Volgens de Rekenkamer lopen tienduizenden ouderen in Nederland geld mis doordat zij geen gebruikmaken van aanvullende AOW, terwijl zij hier wel recht op hebben.
Foto Roos Koole/ANP

Slechts de helft van de gepensioneerden die recht hebben op aanvullende AOW, maakt daar ook gebruik van. Daardoor blijven tienduizenden ouderen onder bijstandsniveau leven. Dat blijkt uit woensdag publiceerde berekeningen van de Algemene Rekenkamer.

Ouderen hebben recht op aanvullende AOW, een zogenoemde AIO-uitkering, als ze onder het bijstandsniveau leven. Die regeling is bedoeld voor gepensioneerden die niet genoeg AOW hebben opgebouwd om aan een minimuminkomen te komen. Volgens de nieuwe berekeningen maakt tussen de 48 en 56 procent van de ouderen met recht op aanvullende AOW daar geen gebruik van. Daardoor lopen tussen de 34.000 tot 51.000 huishoudens inkomsten mis. Vooral ouderen tussen de 70 en 80 jaar maken geen gebruik van de AIO-uitkering.

Niet goed te bereiken

De belangrijkste reden dat de ouderen de uitkering mislopen, is omdat zij zich niet melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW maandelijks overmaakt. De SVB zegt bovendien de ouderen die recht hebben op het aanvullende bedrag niet goed te kunnen bereiken omdat daarvoor gegevens van de uitkeringsinstantie UWV en de Belastingdienst nodig zijn. Die gegevens mogen in verband met privacywetgeving niet zomaar gedeeld worden.

In Nederland ontvangen ongeveer 3,5 miljoen ouderen AOW. De SVB roept minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) op om het makkelijk voor ouderen te maken om aanvullende AOW aan te vragen. De AOW-leeftijd is in 2019 66 jaar en vier maanden.