Dit kreeg VVD terug voor 100 op de snelweg | Defensie kan cruciaal rapport niet vinden

De Haagse Stemming Met Klaas Dijkhoff, Ank Bijleveld en Nico Koffeman. Ook elke ochtend De Haagse Stemming in je inbox? Schrijf je in!
De Haagse Stemming

Binnenkort rijden we 100 op de snelweg, maar er wordt ook gekeken naar het snoeien in milieuregels. Defensie kan het definitieve rapport over het bombardement in Irak niet vinden. En de generatiekloof binnen de SGP.

SNOEIEN IN MILIEUREGELS: Wat kreeg de VVD terug voor het inleveren van 130 op de snelweg? Voor coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie was al snel duidelijk dat dat de enige snelle oplossing was om uit de stikstofimpasse te komen. Maar de VVD had daar langer voor nodig. Pas maandagavond belde fractievoorzitter Klaas Dijkhoff de andere fractievoorzitters, na een crisisberaad van de VVD-fractie: wat zou de VVD terugkrijgen als het akkoord zou gaan? Toen pas werd bij de anderen duidelijk: de verlaging van de maximumsnelheid gaat er komen. Dinsdagochtend, toen ook Mark Rutte was aangeschoven, kreeg de VVD toezeggingen. Maar de VVD kreeg, naast dat ’s nachts gewoon de huidige maximumsnelheden worden gehanteerd, nog een andere, pikantere toezegging: de coalitie gaat kijken of er gesnoeid kan worden in regels die de natuur beschermen. Ingewijden zeggen tegen NRC dat er ook wordt gekeken of zogeheten Natura 2000-gebieden samengevoegd kunnen worden of ‘op te geven’. Als de Europse Commissie dat goed vindt, althans. Er zijn nu namelijk al nauwelijks landen met minder Natura 2000-gebieden dan Nederland.

130 ALS CAMPAGNEMIDDEL: Het verlies in tijd valt mee, er is minder filevorming en het is een stuk zuiniger. Als je het zo bekijkt zou je bijna denken: waarom hebben we de snelheid op snelwegen niet eerder verlaagd? Ondanks de zure reacties – fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei te balen van de maatregel – deden VVD’ers achter de schermen vaak lacherig over de 130 kilometer per uur, die onder Rutte I werd ingevoerd. Het was vooral een campagnemiddel, volgens de Volkskrant ideaal voor de VVD om zich af te zetten tegen de ‘klimaatgekkies’. Sommige VVD’ers nemen dan ook wel met erg veel gemak afstand van de maximumsnelheid. Het gevaar: Geert Wilders en Thierry Baudet nemen het campagnemiddel 130 kilometer per uur gráág van de VVD over. Welke offers er nog meer gebracht zijn? Vandaag weten we het, dan presenteert Mark Rutte het hele pakket van maatregelen die op de korte termijn genomen worden.

IN BEROEP: „Wij willen deze kinderen niet terug. En hun ouders al helemaal niet.” Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) was er al duidelijk over: zij hoopt dat de staat in hoger beroep zou gaan tegen de uitspraak dat Nederland zich maximaal moet inspannen om IS-kinderen terug naar Nederland te halen. Haar wens komt uit, het kabinet gaat inderdaad in hoger beroep. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij denkt dat „een aantal aspecten mogelijk onvoldoende is meegewogen”. Hij wijst onder op „internationale betrekkingen” – wat dat dan ook moge zijn. Maar Grapperhaus zal ondertussen vast moeten proberen om de kinderen terug te halen, omdat in het vonnis staat dat het direct uitgevoerd moet worden. CDA pleit ervoor om snel met de Syrische dictator Assad te gaan praten om te regelen dat IS-strijders in de regio berecht kunnen worden. Zo’n verzoek wees Irak eerder af.

DEFINITIEF RAPPORT: Waar is het definitieve rapport over het Nederlandse bombardement in Hawija, Irak, waar in 2015 70 doden bij vielen? Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) beloofde vorige week een feitenrelaas naar de Tweede Kamer te sturen, zodat moet blijken wie wanneer precies op de hoogte was. Maar Defensie kan een cruciaal rapport niet vinden, meldt Elsevier Weekblad: het debat werd vorige week gebaseerd op een voorlopig rapport van het Amerikaanse militaire hoofdkwartier Centcom. Het is de vraag of het rapport kwijt is, of dat het definitieve verslag er überhaupt is. Daardoor loopt het feitenrelaas waarom de Tweede Kamer had gevraagd, vertraging op – Defensie heeft nog zeker een week extra nodig om dat uit te zoeken.

INVORDEREN: De top van de Belastingdienst heeft jarenlang misstanden genegeerd. Een klokkenluider heeft daarover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, die is ingezien door Trouw en RTL Nieuws. Daaruit blijkt dat de Belastingdienst onterecht het uitstel van betaling van 40.000 mensen heeft ingetrokken. De klokkenluider behandelde de klachten van deze mensen, maar hij kreeg opdracht om de bezwaren als ‘verzoek om informatie’ te behandelen. Daardoor kon de invordering van schulden zonder problemen worden doorgezet. De klokkenluider heeft leidinggevenden en andere collega’s meerdere keren op de misstanden gewezen, maar kreeg steeds een soortgelijke reactie: „In de toekomst gaan we weer volgens de wet werken.” Of: „Bemoei je niet met beleidszaken, houd je bezig met je eigen werkzaamheden.” De Belastingdienst stelt er „voortdurend naar te streven volgens de wet te werken”.

DOOIE MUS: Gejuich bij de Partij voor de Dieren gisteren: „Jaaaa! Motie Partij voor de Dieren aangenomen in Eerste Kamer: stop de subsidie op het opstoken van bomen!”, twitterde Esther Ouwehand. De hele Eerste Kamer steunde een motie van senator Nico Koffeman, uitgezonderd de VVD. Maar de juichende reacties van de PvdD waren wat voorbarig. Koffeman wilde in eerste instantie vragen om alle subsidies op het stoken van biomassa stop te zetten, maar daar kreeg hij geen meerderheid voor. Daarom kaderde hij zijn motie wat in: hij wilde geen subsidies meer op het bijstoken van hout in kolencentrales. Tot grote vreugde van minister Eric Wiebes, die de motie zo las dat er geen níeuwe subsidies voor bijstoken meer verstrekt mogen worden. En dat was het kabinet toch al van plan. Koffeman kondigde direct aan volgende week alsnog een motie in te dienen om de subsidies op het stokken van ál het hout te staken.

GENERATIEKLOOF: En toen was er een heuse bestuurscrisis bij de SGP. Nadat zaterdag voorzitter Peter Zevenbergen was opgestapt, volgden gisteren nog twee bestuursleden, onder wie secretaris Peter den Boef, uit boosheid over hoe Zevenbergen is behandeld. Zevenbergen lag al lange tijd onder vuur omdat hij elke maand 1.450 euro aan wachtgeld kreeg, als aanvulling op zijn salaris als middelbareschooldirecteur dat fors lager is dan het salaris van zijn vorige baan; wethouder. Zevenbergen werd vrijdag door het partijbestuur op het matje geroepen. Hij kreeg de keuze: stap uit eigen beweging op, of hij zou worden afgezet. Zevenbergen heeft toen de eer aan zichzelf gehouden. Maar volgens seretaris Den Boef heeft de SGP last van „een breder en dieperliggend moreel probleem” – zonder toe te lichten wat dat dan precies is. Er is al langer een generatieconflict binnen de SGP – sommige leden vinden dat bepaalde bestuurders plaats moeten maken voor een nieuwe generatie. „Ik heb het idee dat dit nu moet gebeuren om een bepaalde opschoning teweeg te brengen”, zegt een SGP’er.

QUOTE VAN DE DAG

Dit is een bom onder het pensioenakkoord.

Paul Smeulders (GroenLinks) dreigt met zijn collega van de PvdA alleen in te stemmen met het pensioenakkoord als er niet wordt gekort op de pensioenen. De steun van één van beide partijen is cruciaal voor een meerderheid in de Eerste Kamer.