Brieven

Brieven 13/11/2019

Welvaartsgroei (2)

Niet wetenschap, macht

Zo fantastisch als nu heeft geen enkele generatie het ooit gehad. Graag dus meer optimisme en minder gesomber. Techniek en wetenschap brachten ongekende welvaart. Techniek en wetenschap lossen narigheid van nu ook wel op. Dat is de strekking van het verhaal over meer welvaart van de zelfbenoemde ‘Bende van de vooruitgang’. Geen zorgen over het klimaat, het ozon-gat is immers ook opgelost! Naïeve borstklopperij of sinistere motieven?

Wetenschap leerde dat het ozongat door cfk’s werd veroorzaakt. De oplossing: een internationaal verbod op cfk’s. Over de oorzaak van de veel ingrijpender klimaatcrisis is de wetenschap ook glashelder: fossiele brandstof. Toch vloeien verreweg de meeste energie-investeringen onverminderd naar fossiel.

Het gaat niet om wetenschappelijke of technische doorbraken, maar om hoe gevestigde machten, ongebreidelde hebzucht en arrogantie worden doorbroken. Greta Thunberg heeft volkomen gelijk.


natuurkundige

NAVO

EU in Veiligheidsraad

Als het Macron en zijn Frankrijk ernst is met de Europese defensie, wil hij dan de Franse zetel in de Veiligheidsraad omvormen tot een Europese? Zo niet, dan is zijn oproep in The Economist – de NAVO is hersendood, een Europees defensiebeleid is noodzakelijk – obligaat.

VROM

Het geheel en de delen

Het afwegen waar staluitbreidingen bij natuurgebieden mogelijk zijn, is het terrein van de ruimtelijke ordening. Berekeningen van stikstofdeposities ten gevolge van stallen en verkeersmaatregelen gaan over milieubeheer. Het kabinet probeert nu de volkshuisvesting op peil te brengen (CDA en D66, ook bij stikstof twee gescheiden werelden, 10/11). De problematiek is zichtbaar op het Malieveld. Tot 2010 was voor deze beleidsterreinen het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) verantwoordelijk. Helaas is VROM onder kabinet-Rutte I opgeheven, waarmee de aandacht voor het geheel van deze beleidsterreinen verloren is gegaan. VROM wordt node gemist.

Emancipatie

Verdeel de tijd

Arjen van Veelens artikel over de herverdeling van huishoudelijke taken van vrouw naar man is herkenbaar en vermakelijk (De man doet het niet snel goed, 9/11). Toch is het niet de vraag of je het huishouden 50-50 verdeelt, maar of beide partners ongeveer evenveel tijd aan ‘dingen die moeten’ besteden en daarnaast evenveel tijd voor zichzelf en ook tijd voor elkaar over houden. Daarbij telt uiteraard het huishouden, inclusief hond uitlaten, vuil buitenzetten en de administratie mee, maar ook ieders werktijd en bijbehorende woon-werk-verkeer. Mijn vrouw en ik hebben eens een gedetailleerd overzicht gemaakt en we kwamen tot mijn opluchting uit op evenveel uren die elk ‘moest’ besteden.

Maximumsnelheid

Anders denken

Zolang weggebruikers zichzelf als individuen blijven zien, zal de optelsom van ieders rijgedrag altijd de eigen vrijheid in de weg blijven zitten (Wat zijn de gevolgen van de verlaging van de snelheidslimiet?, 11/11). Files, ongelukken, stress en CO2-uitstoot zijn het resultaat van een simpele denkfout. Wanneer we ons rijgedrag afstemmen op de andere weggebruikers, in plaats van ons alleen met onszelf bezig te houden, stroomt het geheel immers sneller door. En wanneer we allemaal iets langzamer rijden, zijn we allemaal iets eerder thuis. De meest eenvoudige en goedkope weg naar minder files, minder ongelukken, minder stress en minder uitstoot ligt daarom voor het oprapen in de Nederlandse taal. Verkeer is een ander woord voor omgang, oftewel: een sociale bezigheid. Dit is misschien wel het allerbelangrijkste inzicht om goed auto te leren rijden.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.