Brieven

Brieven

Er wordt volop gestaakt door leraren. Ook ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd hebben reden tot zorg. Het lerarentekort heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kinderen krijgen minder uren les en er staat nogal eens een onbevoegde leerkracht voor de groep. Hun fundament voor vervolgopleidingen en het zelfstandig functioneren in de maatschappij komt in gevaar en dat is wat ouders terecht hoofdbrekens bezorgt. De pogingen van minister Slob (Onderwijs, ChristenUnie) om meer geld te realiseren om het tekort te beperken, zijn te prijzen. Maar ik mis dat hij verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het onvermijdelijke kwaliteitsverlies van onderwijs. Hoe gaat hij dát voorkomen of beperken? Hij kan het lerarentekort niet eenzijdig oplossen, maar hij kan wel normen stellen (regelgeving aanpassen), zodat onze kinderen nog zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgen. Bijvoorbeeld dat scholen zich concentreren op het doceren van de hoofdvakken lezen, schrijven en rekenen. De leraren die een school wel nog beschikbaar heeft, dienen primair deze vakken te verzorgen. Daarmee garandeert de minister een basisniveau. Houdt het schamele lerarencorps naast deze vakken tijd over dan zijn andere vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en vreemde talen aan de beurt.


vader en onderwijsadvocaat