Opinie

Boodschap

Ik zit met Lies in de auto en stel voor om boodschappen te gaan doen bij Albert Heijn. „Nee”, zegt ze, „ik wil naar de …” Ze kan niet op het woord Jumbo komen. Er zit een gezwel in haar hoofd dat woorden wegdrukt. „Ik wil naar … naar zo’n beest …” zegt ze. „Beest?” vraag ik. „Ja, je weet wel, dat beest met zo’n ding aan z’n neus.” „Ding?” We zitten in de auto. Ik wil naar Albert Heijn maar Lies niet. Zij gaat liever naar een beest met een ding aan z’n neus.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Insturen via ik@nrc.nlMaximaal 120 woorden.