Opinie

Zet de kettingzaag even uit, Staatsbosbeheer

Tot er nieuw bosbeleid is, moet Staatsbosbeheer niet aan nieuwe boskap beginnen, schrijft .
Staatsbosbeheer gaat naaldbossen in de Schoorlse Duinen verwijderen om meer duingebied te creëren.
Staatsbosbeheer gaat naaldbossen in de Schoorlse Duinen verwijderen om meer duingebied te creëren. Foto Rob Voss/Hollandse Hoogte

De maatschappelijke onrust over het buitensporige kappen van bos en bomen was de laatste maanden wat geluwd. Maar nu het zomerreces in de bosbouw achter de rug is en het kapseizoen weer is aangebroken, was het niet lang wachten op het eerste incident.

In het Noord-Hollandse Schoorl, de plaats waar een van de meest omstreden kapdossiers al jaren de gemoederen verhit, was het raak. Staatsbosbeheer heeft bij de provincie Noord-Holland een vergunning aangevraagd om weer een paar flinke stukken bos te gaan kappen, in het Dr. Van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos. (Detail: Dr. J.A. van Steijn, vele jaren directeur van Staatsbosbeheer, was een alom geprezen bosbouwer en natuurbeschermer.) De bedoeling van dit kappen: het gezond en veerkrachtig maken van de Schoorlse duinen. Geen sterk verhaal. Hebben de op te offeren bossen dan geen waarde? Daarover krijgt men weinig te horen.

Het burgerverzet is prompt in actie gekomen. Strijdbare groeperingen met ervaring en kennis van zaken, zoals de Stichting tot Behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemer Duingebied en de actiegroep Schoorlsebosmoetblijven, mobiliseren hun omvangrijke achterban. Wederom zal Staatsbosbeheer hun kritiek minzaam en verend opvangen en vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Het is precies deze manier van communiceren die mensen woedend maakt.

Wat bezielt Staatsbosbeheer? Hoe is het mogelijk dat de organisatie deze zeer omstreden kap uitvoert zonder de nieuwe, door de minister aangekondigde bossenstrategie af te wachten? Zijn het de contractuele verplichtingen aan biomassacentrales? Pure koppigheid? We weten het niet.

Staatsbosbeheer riep nota bene zelf het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om weer de regie te nemen, aangezien de maatschappelijke verontwaardiging over zijn kaalkapbeleid zo hoog was opgelopen.

Minister Schouten (Landbouw, CU) kondigde op 20 mei in een Kamerbrief nieuw beleid aan, dat moet bijdragen aan de oplossing van urgente samenhangende problemen zoals het stikstofoverschot, de klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis. En dat een antwoord moet geven op de veelal terechte zorgen van verontruste burgers die deze hele discussie hebben aangezwengeld.

De bossenstrategie afwachten

De bossenstrategie moet begin 2020 af zijn. Een groot aantal maatschappelijke groeperingen wordt erbij betrokken, zoals de stichting Urgenda. Die deed in september in een brief aan de minister tal van concrete aanbevelingen voor een duurzamer bosbeheer dat rekening houdt met de grote verstoringen van onze leefomgeving.

Lees ook dit opiniestuk: Natuurbehoud kan zijn: minder bos

Iedereen begrijpt dat dit proces in alle rust zijn beloop moet hebben. Het hoe en waarom van de boskap zal zeker aan de orde komen. Iedereen weet dat het een delicaat onderwerp is. Hoe is het dan mogelijk dat Staatsbosbeheer in dit omstreden kapdossier het besluit neemt om alvast weer te gaan kappen, met onomkeerbare gevolgen?

Op deze wijze provoceert Staatsbosbeheer het maatschappelijk verzet, uitgerekend in een van de meest gepolariseerde regio’s, en loopt de organisatie de door haar ingeschakelde minister voor de voeten. Voor de aangekondigde kap bestaat geen enkele urgentie. Het zou Staatsbosbeheer sieren de minister aan het woord te laten en de nieuwe bossenstrategie af te wachten.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.