Stikstof

‘Ammoniak-uitstoot terugdringen niet eenvoudig’

Er zijn allerlei technische maatregelen waarmee boeren de uitstoot van ammoniak kunnen verminderen. Maar in de praktijk blijken ze lang niet altijd zo duurzaam als in onderzoek is aangetoond. „De praktijk is weerbarstig. Er is veel strengere monitoring nodig”, zegt Oene Oenema, voorzitter van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet, die de overheid adviseert over mestregelgeving. Daarnaast is hij hoogleraar duurzaam bodembeheer aan Wageningen Universiteit & Research. Het kabinet komt naar verwachting komende week met maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken. Nu liggen duizenden bouwprojecten stil, omdat anders teveel stikstof terecht zou komen in beschermde natuurgebieden, die daarvan schade ondervinden. De vormen van stikstof (in de scheikunde aangeduid met de letter N, van nitrogen) die in dit verband de meeste schade opleveren zijn de stikstofoxiden (NO en NO2), met name uitgestoten door verkeer en industrie, en ammoniak (NH3), voor bijna 90 procent afkomstig uit de landbouw, met name de veehouderij. Als maatregel voor de landbouw wordt bijvoorbeeld gedacht aan een aanpassing van het veevoer. De vraag is hoeveel het kabinet kan verwachten van zulke technische maatregelen.

De boer kan meer doen

Wetenschap pagina W2-3