Wajong

Kamer stemt in met regeling jonggehandicapten

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met een wetsvoorstel om de Wajong, de regeling voor jonggehandicapten, te versimpelen. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) wil met haar wetsvoorstel een einde maken aan de drie verschillende regimes die de Wajong-regeling kent.

Jonggehandicapten zijn niet tevreden met de voorgestelde wetswijziging, omdat mensen met een Wajong-uitkering onder de voorgestelde regels vrijwel nooit méér dan het minimumloon kunnen verdienen. Wie voltijd werkt, krijgt onder de nieuwe regels een maandelijkse uitkering ter hoogte van het minimumloon. Wie niet werkt, krijgt een uitkering op bijstandsniveau. In het voorstel loont het om extra te werken, wat onder de huidige regeling niet altijd het geval is. (NRC)