Recensie

Recensie Theater

Overweldigende dans over de onmogelijke queeste naar liefde

Dans ‘Love’ van Club Guy & Roni is een uitzinnige parade van dertien kleurige paradijsvogels, ieder met een groot verlangen bemind te worden.

Love van Roni Haver & Guy Weizman.
Love van Roni Haver & Guy Weizman. Foto Lennart Sjoberg

Een voorstelling over de liefde – hoeveel zijn er dáár al niet over gemaakt? Zoiets als Love van Club Guy & Roni is echter niet bepaald ‘de zoveelste’. Het is een uitzinnige parade van dertien kleurige paradijsvogels (het knettergekke kostuumontwerp is van Maison The Faux), ieder met een groot verlangen bemind te worden én een tot falen gedoemde strategie om die hunkering te bevredigen. Wat gold voor een van de vorige producties over de deerniswekkende condition humaine, Happiness, is ook hier van toepassing: er komt weer geen normaal mens in voor.

Gids in de onmogelijke queeste naar liefde is actrice Bien de Moor, die als een verlopen paarse ‘Venus in furs’ alle ijdele pogingen becommentarieert. Van de kwetterende egocentrische supernicht die met geënsceneerde kerstgezelligheid likes op Instagram probeert te oogsten, het hologige hoertje en haar klant voor wie liefde een zakelijke transactie is, het poezelige meisje dat met behaagzieke lenigheid tot liefkozingen tracht te verleiden, maar tussen agressief blaffende honden belandt.

Eén heeft aan zichzelf genoeg: de rubberachtig kronkelende Hiroki Ichinose, een hypernarcist die zijn drie selfiecameraatjes voor het gemak aan een halsband heeft bevestigd.

Met zoveel individualisme, zoveel keuzes en onsamenhangende prikkels, zoveel angst om buiten de boot te vallen of iets te missen (FOMO!, Fear of missing out) is het geen wonder dat liefde in het huidige tijdsgewricht geen sinecure is. „Jullie nemen het ook zo serieus!”, spot De Moor, laat de euforie en de pijn van de liefde toch gewoon komen en gaan, geef je over aan de grillen van Cupido.

Dat liefdesgodje wordt hier belichaamd door de gepast mollige percussionist Niels Meliefste (…!). Met slechts drie collega-musici zorgt hij voor een spetterende geluidscollage die gelijke tred houdt met de woeste choreografie en de uitbundige belichting. Zoals liefde je van je stuk kan brengen, zo blaast Love je van je stoel.