Mantelzorg

Meer hulp nodig, maar aantal zorgers blijft achter

Het aantal mensen dat mantelzorg kan geven, neemt de komende twintig jaar veel minder hard toe dan het aantal zorgbehoevende 75-plussers die zelfstandig wonen. Daarnaast worden de gevers van mantelzorg steeds ouder. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde verkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De groep 75-plussers die behoefte heeft aan mantelzorg, neemt tussen 2018 en 2040 naar verwachting met bijna 70 procent toe, van 230.000 naar bijna 390.000. Het aantal mensen dat hen wekelijks vier of meer uur zorg kan verlenen, neemt in dezelfde periode met nog geen 7 procent toe naar 1,18 miljoen. Dat zorgt ervoor dat over ruim twintig jaar drie mantelzorgers per behoevende beschikbaar zijn, vorig jaar waren dit er vijf. (NRC)