Brieven

Brieven nrc.next 7/11/2019

Burgerdoden in Irak

‘In alle eerlijkheid’

In het ‘zomeravondgesprek’ (Ja mevrouw, ik was soldaat, 30/8) sprak acteur Joost Prinsen wijze woorden tegen toenmalig minister Jeanine Hennis (Defensie, VVD). Ik moest eraan denken, nu is gebleken dat zij de Tweede Kamer in 2015 willens en wetens onjuist informeerde over burgerslachtoffers in Hawija. ‘Hennis: „In alle eerlijkheid, ik vind óók dat […] je van a tot z moet weten wat er aan de hand is.” Prinsen: „De uitdrukking ‘in alle eerlijkheid’ zou je eigenlijk af moeten leren. Je wekt de suggestie dat je in andere gevallen niet eerlijk was.” Hennis lacht. „Je hebt gelijk.”’

Cadetten (1)

Arme defensievrouwen

Marenne Jansen legt de vinger op een zere plek: in het kader van haar proefschrift signaleerde zij normoverschreidingen en excessen op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) (‘Stiekem gedrag krijgt militair aangeleerd’, 4/11). Geweld, pesterijen, grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke cadetten, pornografisch en racistisch materiaal. Ik heb vooral te doen met de vrouwen die hebben gekozen voor een opleiding bij defensie. De wet op de dienstplicht geldt nu ook voor vrouwen. Is het leger er klaar voor?

Cadetten (2)

Niet mijn KMA

De KMA die Marenne Jansen schetst, herken ik niet. Ik herinner mij hoe ervaren en betrokken militaire juristen ons in hun colleges vertrouwd maakten met onderwerpen als: Is Befehl altijd Befehl? Bestaan er rechtvaardige oorlogen? Wat is de betekenis van de Conventies van Genève nu? Gezamenlijk werden we als cadet ondergedompeld in oude en recente militaire geschiedenissen en werden we ook zelf onderworpen aan zware militaire trainingen. Die staan erom bekend dat daar kameraadschappen en levenslange vriendschappen uit voortkomen. Ik krijg de indruk dat haar bevindingen zijn gebaseerd op selectieve waarnemingen, die waarschijnlijk voortvloeien uit het pacifistisch milieu waaruit zij zelf zegt te zijn voortgekomen. Haar proefschrift zal voldoen aan wetenschappelijke vormcriteria, maar verdient een repliek die recht doet aan een militaire academie die breder is dan waarin zij was ingebed.

Bouwprotest

Niet alleen jongens

De voorpagina van NRC (30/10): Het is de ‘jongens van de bouw’ nu menens, valt mij tegen. Volgens het CBS hebben circa 36.000 vrouwen een baan in de bouw.

Spitskorting NS

Nieuwsmanagement

NS is een meester in het verkopen van slecht nieuws (NS schrapt voordeel tijdens spits, aantal abonnementsvormen gehalveerd, 6/11). NS schrapt de spitskorting op basis van „adviezen van consumentenorganisaties en feedback van reizigers”. Zelf wilde NS de korting in de avondspits natuurlijk helemáál niet afschaffen. Maar ja, als consumentenorganisaties en je eigen klanten dat adviseren, dan moet je als bedrijf daar wel in meegaan!

Privéonderwijs

Ongelijkheid dreigt weer

Klachten over een lerarentekort en teruglopende kwaliteit klonken al toen ik in 1979 als docent begon, maar de laatste tijd lijken de problemen in het onderwijs wel steeds groter te worden. Ik schrik als ik hoor dat ouders hun kind naar een privéschool sturen omdat de kwaliteit van het reguliere onderwijs in veel opzichten tekortschiet. Fungeerde het onderwijs sinds de negentiende eeuw immers niet als een soort hefboom, bedoeld om de sociale ongelijkheid enigszins te verkleinen? Met de opkomst van het voor de meeste mensen onbetaalbare privéonderwijs dreigt de ongelijkheid terug te komen.

Correcties/aanvullingen

In de televisierecensie Deze slag is voor Paul de Leeuw (5/11, p. C7) stond dat Wibi Soerjadi „klokklepelde” inzake het nummer ‘All of Me’ en Ella Fitzgerald. Dat was te kort door de bocht; Fitzgerald was een van de vele uitvoerenden van deze jazzstandard.