Bouw wolkenkrabbers Amsterdam kan doorgaan

Hoewel Amsterdam doorgaans terughoudend was met hoogbouw, kunnen de woontorens van de nieuwe Sluisbuurt toch worden gebouwd, zo oordeelde de Raad van State.
Sluisbuurt, de plek waar de nieuwe torens worden gebouwd.
Sluisbuurt, de plek waar de nieuwe torens worden gebouwd. Foto Hollandse Hoogte

De bouw van de nieuwe Amsterdamse woonwijk Sluisbuurt met woontorens van 125 meter voor maximaal 5.640 woningen kan van start gaan. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen hoogbouw op het oostelijk gelegen Zeeburgereiland, maar de Raad van State gaf hen woensdag geen gelijk. Traditioneel was Amsterdam altijd terughoudend met hoogbouw.

Bezwaarmakers vinden dat de nieuw te bouwen wolkenkrabbers het uitzicht vanuit de binnenstad aantasten en vrezen verkeersoverlast omdat het aantal fietsers zal toenemen. Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, stichting Monumenten Amsterdam Noord en omwonenden waren gezamenlijk tegen het besluit van de gemeente over de hoogbouw in beroep gegaan.

Van 145 meter naar 125 meter

De gemeente bracht daar tegenin dat de Sluisbuurt buiten de binnenstad ligt, waardoor de woontorens het stadsbeeld nauwelijks zouden aantasten. Eerder werden de bouwplannen al bijgesteld: de torens worden geen 145 meter maar 125 meter hoog. Nu het oordeel van de Raad van State bekend is, kan de bouw doorgaan. De nieuwe wijk moet binnen tien jaar zijn voltooid.

Architect Sjoerd Soeters had ook kritiek geuit op de bouwplannen. In NRC presenteerde hij een alternatief plan voor de wijk, met gebouwen tot maximaal 45 meter en hetzelfde aantal woningen. De gemeente ging daar niet in mee.

Ook al komt het bestemmingsplan niet geheel overeen met het bouwbeleid, de hoogste bestuursrechter oordeelde dat de gemeente het project „voldoende draagkrachtig” heeft gemotiveerd. Verder werd geoordeeld dat de gemeente voldoende rekening heeft gehouden met de invloed van de hoogbouw op het uitzicht en dat de verkeerssituatie, na aanpassingen, „aanvaardbaar” zal blijven.