Gezondheidsraad

Loden leidingen snel vervangen

Loden waterleidingen in woningen moeten worden vervangen. Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad, dat woensdag aan het kabinet is aangeboden. Inwoners van 100.000 tot 200.000 huizen lopen mogelijk gevaar, evenals bewoners van ongeveer 50.000 nieuwbouwwoningen. Lood in kraanwater kan tot allerlei gezondheidsproblemen leiden bij risicogroepen als zuigelingen die flesvoeding krijgen, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Bij deze kinderen kan het leiden tot een lager IQ. Lood kan ook zorgen voor problemen met het hart- en vaatstelsel en de nieren. Over het algemeen is Nederlands kraanwater veilig, benadrukt de raad. (NRC)