Hof: Ziggo hoeft geen gegevens van downloaders te verstrekken

Illegaal downloaden De balans tussen de privacybelangen van Ziggoklanten en de wens van filmdistributeur Dutch Filmworks om schade te verhalen op deze individuele piraten, is volgens het hof „(nog) niet bereikt”.

Samuel Jackson speelde in The Hitman's Bodyguard (2017). 20.000 Nederlanders hebben de film volgens Dutch Filmworks illegaal gedownload.
Samuel Jackson speelde in The Hitman's Bodyguard (2017). 20.000 Nederlanders hebben de film volgens Dutch Filmworks illegaal gedownload. Foto Jack English.

Internetprovider Ziggo hoeft geen gegevens over de naam, het adres en de woonplaats (NAW-gegevens) van klanten over te dragen aan Dutch Filmworks (DFW). De privacybelangen van de Ziggoklanten wegen zwaarder dan die van de Nederlandse filmdistributeur, stelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag in een uitspraak.

De zaak draait om de klantgegevens van 377 ip-adressen die volgens DFW de film The Hitman’s Bodyguard (2017) van een illegale bron hadden gedownload. Volgens DFW werd de film zeker twintigduizend keer gedownload. Illegaal downloaden is sinds 2014 verboden in Nederland, maar handhaving ontbreekt.

DFW, dat sinds 2015 achter de huis-tuin-en-keukenpiraat aanzit, wilde daarom met een gang naar de rechter Ziggo dwingen om de NAW-gegevens af te staan. Alleen internetserviceproviders zoals Ziggo kunnen ip-adressen koppelen aan hun klantenbestanden. Vermeende downloaders zouden van DFW een schikkingsvoorstel thuis gestuurd krijgen. Ziggo weigerde echter om de gegevens zonder tussenkomst van de rechter vrij te geven. Dit voorjaar greep DFW in een kort geding al eerder naast de NAW-gegevens.

Privacy weegt zwaarder

De uitspraak van het gerechtshof Arhem-Leeuwarden bekrachtigde dinsdag het oordeel van die rechter. DFW heeft een belang bij het verkrijgen van de gegevens, herhaalde het hof, maar de privacy van Ziggoklanten weegt zwaarder.

Ook vindt het hof, net als de lagere rechter, dat DFW niet goed heeft uitgelegd hoe de klanten benaderd worden. Dat is extra van belang, omdat niet noodzakelijkerwijs de klant – de ip-adreshouder – het materiaal uit illegale bron had gedownload. Dat kan namelijk iedereen zijn die op het netwerk van de klant actief is geweest.

Ook in hoger beroep was er kritiek op de hoogte van de door DFW voorgestelde schikkingen. Bedragen die in de media circuleerden varieerden van 150 euro tot 230 euro. DFW bleef in het hoger beroep vaag over het bedrag, maar verzekerde wel dat het geen „punitieve elementen” bevatte. DFW mag consumenten niet straffen, maar alleen geleden schade verhalen.

Ziggo vond het schikkingsbedrag veel te hoog en schilderde dat tijdens het beroep steevast af als een boete. Ook het hof vroeg zich af of de kosten in verhouding waren tot de daadwerkelijk geleden schade. De internetprovider wees erop dat dvd’s voor nog geen 14 euro aangeschaft konden worden en films voor minder dan 3 euro online te bekijken waren. „DFW heeft echter, ondanks meerdere daarop gerichte vragen, nog steeds niet inzichtelijk gemaakt wat zij dan wel wil gaan verhalen, hoe de te verhalen bedragen samengesteld zijn en hoe de rechten van de Ziggoklanten doeltreffend zijn gewaarborgd”, schrijft het hof.

„Het juiste evenwicht” tussen de privacybelangen van de Ziggoklanten en het recht van DFW om geld te verdienen aan zijn intellectuele eigendom „is (nog) niet bereikt”, concluderen de raadsheren.

Ziggo reageert tevreden op de uitspraak. „De rechter heeft het zorgvuldig getoetst en afgewogen. Wij zijn tevreden dat er in deze zaak duidelijkheid is.” DFW betreurt de uitspraak. „Het is praktisch en juridisch niet mogelijk om alle details in te vullen over kosten en schade in een procedure die alleen gaat over de afgifte van NAW-gegevens.” De filmdistributeur beraadt zich op eventuele vervolgstappen

Lees ook dit bericht over deze rechtszaak van DFW tegen Ziggo: Net sluit zich rond Ziggo-klant die illegaal Hitman’s Bodyguard keek